Ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce (MUX 8) – jeden z multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej nadawanych na terenie Polski. Oficjalne start ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej nastąpił 1 sierpnia 2016 roku. 30 czerwca 2017 roku zasięg techniczny multipleksu przekroczył 95% populacji kraju[1]. Multipleks emituje programy w standardzie DVB-T/MPEG-4 w jakości SD.

W odróżnieniu od pozostałych działających w Polsce MUX-ów 1, 2, 3, 4 i 6, które są nadawane na zakresie UHF z polaryzacją poziomą (H), MUX 8 nadaje na niższym zakresie VHF (w paśmie III; kanały 6-9 i 12), przy czym znaczna liczba nadajników nadaje z polaryzacją pionową (V); co może powodować konieczność zastosowania dodatkowej anteny przeznaczonej do odbioru tego zakresu[2]. W Polsce na tym zakresie nadawane są także programy radiowe w technice cyfrowej DAB+.

Historia edytuj

Konkurs na operatora multipleksu edytuj

Dzięki zwolnieniu przez telewizję analogową w lipcu 2013 roku częstotliwości z zakresu 174-230 MHz, tworzących tzw. ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej (MUX 8), postanowiono przeznaczyć do emisji telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T. Pod koniec października 2013 roku[3] firma Emitel zgłosiła się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o dokonanie rezerwacji częstotliwości na tym multipleksie, dlatego w związku z tym UKE zaprosił 6 listopada 2013 roku[4] wszystkich zainteresowanych częstotliwościami do wysyłania zgłoszeń do 19 listopada 2013 roku[5].

Dokonane przez niżej wymienione podmioty zgłoszenie zainteresowania nie było równoznaczne ze złożeniem wniosku o rezerwację częstotliwości. Procedura ta służyła wyłącznie określeniu przez prezesa UKE wielkości zainteresowania. Na podstawie analizy stwierdzono konieczność przeprowadzenia konkursu na operatora częstotliwości. Pierwotnie UKE miało wyłonić operatora MUX 8 do końca czerwca 2014 roku, ponieważ zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, termin zakończenia konkursu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości[6]. Według ówczesnej prezes UKE Magdaleny Gaj opóźnienie ogłoszenia konkursu na operatora MUX 8 wynikło z procesu uruchamiania nowych kanałów na MUX 1[3].

Od 6 do 19 listopada 2013 roku do UKE zgłosiło się 16 podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem tych zasobów (poniżej wymieniono wszystkie oprócz wniosku od spółki Emitel)[7]:

Dodatkowo po terminie wyznaczonym przez prezesa UKE wpłynęły jeszcze zgłoszenia od następujących podmiotów:

W czerwcu 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaproponowała, aby w ramach MUX 8 nadawane były bezpłatnie wyłącznie programy Telewizji Polskiej w wysokiej rozdzielczości HD[8]. 11 lipca 2014 roku prezes UKE rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości MUX 8 w sprawie projektów dokumentacji konkursowej. Początkowo konsultacje miały potrwać do 11 sierpnia 2014 roku, ale przedłużono je do 18 sierpnia 2014 roku[9][10]. W tym czasie zainteresowani nadawcy wyrazili swój sprzeciw wobec wcześniejszego stanowiska KRRiT[11]. Pod koniec września 2014 roku prezes UKE przesłał do KRRiT projekt dokumentacji konkursowej MUX 8 oraz zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie nadesłanych w konsultacjach opinii i ponowne zajęcie stanowiska co do warunków uczestnictwa w konkursie i zawartości programowej[12].

28 października 2014 roku KRRiT przesłała do UKE uchwałę określającą warunki uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości MUX 8. Zgodnie z uchwałą w skład MUX 8 miały wejść 3 kanały w jakości SD albo 1 kanał w HD i 1 kanał w SD Telewizji Polskiej, które nie są nadawane na stałe w pozostałych multipleksach oraz 4 komercyjne kanały w jakości SD, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX 8 udzielona zostanie koncesja KRRiT. Zdecydowano, że wszystkie programy obecne w MUX 8 będą oferowane odbiorcom bezpłatnie[13]. 20 listopada 2014 roku prezes UKE rozpoczął drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące konkursu na rezerwację MUX 8 w sprawie projektów dokumentacji konkursowej, które trwało do 9 stycznia 2015 roku[14], choć początkowo miało trwać do 22 grudnia 2014 roku[15]. 11 marca 2015 roku na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano stanowiska pierwszych i drugich konsultacji dotyczących konkursu na operatora MUX 8[16]. 12 marca 2015 roku UKE ogłosił konkurs na operatora częstotliwości MUX 8 (zakres 174-230 MHz). Rezerwacja częstotliwości obowiązuje przez 15 lat od dnia doręczenia decyzji. Oferty można było składać do 29 kwietnia 2015 roku[17]. 13 lipca 2015 roku ogłoszono wyniki konkursu, którego zwycięzcą został Emitel[18].

Pierwszy konkurs na miejsce w VIII multipleksie edytuj

4 sierpnia 2015 roku w Monitorze Polskim ukazały się cztery ogłoszenia przewodniczącego KRRiT z dnia 24 lipca 2015 roku o możliwości uzyskania dziesięcioletnich koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych o charakterze uniwersalnym na MUX 8 w drodze konkursu. Termin do składania wniosków na podstawie ogłoszeń upłynął 18 września 2015 roku[19], do tego terminu wpłynęły 24 wnioski[20].

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, w którym co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00 zajmą filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe złożyły następujące podmioty:

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, prezentującego aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierającego audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych złożyły następujące podmioty:

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, promującego aktywny rozwój człowieka, zawierającego audycje poświęcone zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzującego aktywność fizyczną złożyły następujące podmioty:

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, poświęconego rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego złożyły następujące podmioty:

5 listopada 2015 roku KRRiT przyznała koncesje czterem podmiotom[21]:

Koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, w którym co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00 zajmą filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe przyznano:

 • TV# (TV Spectrum Sp. z.o.o.)

Koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, prezentującego aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierającego audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych przyznano:

 • Zoom TV (Cable Television Natworks & Partners Sp. z.o.o.)

Koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, promującego aktywny rozwój człowieka, zawierającego audycje poświęcone zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzującego aktywność fizyczną przyznano:

Koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, poświęconego rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego przyznano:

 • WP1 (WP1 Sp. z o.o.)

Kanał TV#[22] po otrzymaniu koncesji zmienił nazwę na Nowa TV pod koniec stycznia 2016 roku[23]. W marcu 2017 roku spółka Agora złożyła wniosek do KRRiT o zmianę nazwy z Kiwi TV na Metro[24].

Uruchomienie multipleksu edytuj

18 stycznia 2016 roku Emitel uruchomił emisję testową sygnału MUX 8 na terenie Aglomeracji Warszawskiej. Emisja ta prowadzona była na kanale 7 z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (RTCN Warszawa/PKiN, moc sygnału: 2 kW ERP, polaryzacja pozioma). Test został zakończony 22 czerwca 2016 roku[25][26]. Emisja miała na celu ocenę przygotowania gospodarstw domowych do odbioru multipleksu ósmego naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, który będzie nadawany w pasmie VHF. Pozwoliło to również na przygotowanie sprzedawców i instalatorów odbiorczych systemów antenowych do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i usług niezbędnych do dostosowania anten, w przypadku, gdy obecna antena nie pozwalała na odbiór tego sygnału. W multipleksie nadawana była plansza z kolorowymi pasami, bez dźwięku[2].

1 sierpnia 2016 roku Emitel rozpoczął wdrażanie pierwszego etapu uruchomienia emisji sygnału multipleksu ósmego naziemnej telewizji cyfrowej. Początkowo nadawano jedynie plansze kontrolne[27], jednakże 10 października 2016 roku cztery plansze kontrolne zostały zastąpione planszami z logami i zapowiedziami startu kanałów Metro TV, Zoom TV, Nowa TV i WP1[28]. 25 października 2016 roku, w ramach drugiego etapu, uruchomione zostały kolejne 24 emisje MUX 8, dzięki czemu zasięg techniczny osiągnął około 70% populacji kraju[29]. Tego samego dnia kanał Zoom TV rozpoczął nadawanie programu[30], natomiast 9 listopada 2016 roku uczynił to kanał Nowa TV[31]. 2 grudnia 2016 roku rozpoczęły emisję kanały Metro i WP[32][33]. Od 8 grudnia 2016 roku operator multipleksu, Emitel, wykorzystuje jeden z przekazów do emisji sygnału HbbTV zawierającego wiadomości, pogodę, EPG i transmisję ośmiu programów Polskiego Radia[34]. Aplikacja ta, identyfikująca się jako EmiTV, jest umieszczona na pozycji LCN 99. Oferta programów radiowych została później rozbudowana o stacje prywatne nadające naziemnie w systemie analogowym[35]. 2 stycznia 2017 roku Emitel wystartował trzeci etap wdrażania MUX 8[36]. Uruchamianie nadajników MUX 8 zakończyło się 24 lipca 2017 roku[37], kiedy zasięg techniczny MUX 8 przekroczył 95% populacji kraju. Od tego dnia emisja MUX 8 jest prowadzona z 73 stacji nadawczych[1].

7 grudnia 2018 roku na platformie hybrydowej telewizji naziemnej pojawiła się aplikacja Legia TV. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, który jest efektem współpracy klubu piłkarskiego Legia Warszawa z Emitelem – operatorem technicznym telewizji naziemnej w Polsce. W serwisie pojawiają się transmisje na żywo oraz inne interaktywne treści warszawskiego klubu[38].

22 grudnia 2018 roku Telewizja Polska uruchomiła na ósmym multipleksie dwa kanały – TVP Sport HD i TVP Rozrywka[39]. 22 marca 2020 roku pojawiły się pierwsze kanały internetowe TVP nadawane za pośrednictwem HbbTV. Jeden z nich, TVP eSzkoła, zawierał treści tworzone przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, natomiast drugi, TVP eSzkoła Domowe Przedszkole, z bajkami i audycjami dla dzieci[40].

22 grudnia 2021 dokonano odświeżenia aplikacji EmiTV, w której obecnie dostępny jest program telewizyjny dla stacji dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej, a odtwarzacz stacji radiowych został przeniesiony do osobnej aplikacji EmiRadio, umieszczonej na pozycji LCN 98[41]. 1 marca 2022 roku, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę dokonaną 24 lutego 2022 roku, udostępniono w HbbTV pierwszy program ukraińskiej telewizji publicznej UA:Perszyj[42]. Rok później udostępniono w HbbTV usługę streamingową CDA Premium z filmami i serialami[43].

Drugi konkurs na miejsce w VIII multipleksie edytuj

W nocy z 12 na 13 stycznia 2023 roku kanały TVP Kultura i TVP Kobieta zostały usunięte z MUX 8, ponieważ 3 stycznia 2023 roku te dwa kanały Telewizji Polskiej zostały udostępnione w eksperymentalnym MUX DVB-T2, który 1 lutego 2023 roku został przekształcony w stały MUX 6. Osobno, 11 stycznia 2023 roku w MUX 3 pojawiły się trzy wirtualne kanały: TVP ABC 2, TVP Historia 2 i TVP Kultura 2, do których odbioru potrzebne są łącze internetowe i sprzęt z włączoną obsługą HbbTV[44][45].

W związku ze zwolnieniem miejsc w MUX 8 przez TVP przewodniczący KRRiT Maciej Świrski zdecydował się rozpocząć nieformalne konsultacje w sprawie przyszłego konkursu dotyczącego ósmego multipleksu z zainteresowanymi podmiotami. W czasie trwania konsultacji zgłoszono aż 14 propozycji kanałów telewizyjnych[46][47].

7 kwietnia 2023 roku UKE zmienił decyzję rezerwacyjną MUX 8, która pozwala obecnie KRRiT przeprowadzić konkurs dotyczący wolnych miejsc na tym multipleksie[48][49][50]. 17 maja 2023 roku opublikowano w Monitorze Polskim ogłoszenie KRRiT z 28 kwietnia 2023 roku dotyczące konkursu na trzy wyspecjalizowane kanały w standardowej rozdzielczości obrazu[50]. Wnioski mogły być składane przez nadawców w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia[51]. O miejsca zgłosili się[52]:

Spośród tych wszystkich trzech wniosków tylko wniosek Polsatu był poprawnie złożonym wnioskiem, gdzie pozostałe wnioski od Red Carpet zostały pozostawione bez rozpatrzenia przez KRRiT, gdyż nadawca wnioskował o rozszerzenie obecnych koncesji istniejących już kanałów, a w konkursie można było tylko wystartować z nowymi stacjami[52]; przez co w związku z tym KRRiT ponowiła konkurs, lecz tylko na dwa wyspecjalizowane kanały, również w standardowej rozdzielczości obrazu. Wnioski mogły być składane przez nadawców w ciągu 45 dni od opublikowania ogłoszenia[53].

O miejsca w ponowionym konkursie zgłosił się wyłącznie nadawca Red Carpet Media Group z kanałami RCTV oraz CTV9[54].

Skład multipleksu edytuj

Stan na 1 marca 2023 roku.

Programy telewizyjne edytuj

LCN Nazwa kanału Logo Nadawca Start Format obrazu
38 Metro   TVN Warner Bros. Discovery 2 grudnia 2016, godz. 6:00 16:9 SDTV
39 Zoom TV   Kino Polska TV S.A. 25 października 2016, godz. 20:07 16:9 SDTV
40 Nowa TV   Telewizja Polsat 9 listopada 2016, godz. 6:00 16:9 SDTV
41 WP   Wirtualna Polska Holding 2 grudnia 2016, godz. 16:50 16:9 SDTV

Programy internetowe (HbbTV) edytuj

LCN Nazwa kanału Logo Nadawca Charakter przekazu Start
86 CDA Premium CDA SA/Emitel aplikacja 1 marca 2023[43]
89 Legia TV   Legia Warszawa/Emitel aplikacja 7 grudnia 2018[38]
95 UA:Perszyj   Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny 1 marca 2022[42]
96 test5 Emitel plansza kontrolna ?
97 test6 Emitel plansza kontrolna ?
98 EmiRadio Emitel aplikacja 22 grudnia 2021[41]
99 EmiTV Emitel aplikacja 8 grudnia 2016[35]

Harmonogram uruchomień edytuj

Uruchomienie multipleksu ósmego odbywało się w trzech etapach:

Etapy wdrażania multipleksu Harmonogram Realizacja Stan realizacji
Etap 1 1 sierpnia 2016
(pokrycie ponad 40%)
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Wrocław[55] zrealizowano
Etap 2 25 października 2016 do 30 grudnia 2016
(pokrycie ponad 90%)
Białogard, Bieszczady, Bogatynia, Bydgoszcz, Chruszczewka, Ciechanów, Częstochowa, Dęblin, Dobromierz, Elbląg, Głobikowa, Giżycko, Gniezno, Iława, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Kłodzko, Kobyla Góra, Konin, Koszalin, Lębork, Lublin/Piaski, Łomża, Ostrołęka, Olsztyn, Płock, Poznań, Przemyśl, Przysucha, Rabka, Radom, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Szczecin, Szymbark, Śrem, Tarnów, Trzebnica, Wałbrzych, Wisła, Włocławek, Wysoka, Zamość, Zielona Góra, Żagań[29] zrealizowano
Etap 3 2 stycznia 2017 do
24 lipca 2017
(pokrycie 95%)
Białystok, Cieszyn, Człuchów, Czyże, Głogów, Gorlice, Grzywacz, Kamieńsk, Leżajsk, Lublin/Boży Dar, Miechów, Oborniki Wlkp., Piła, Płock, Poznań/AE, Siedlce, Szczawnica, Tarnobrzeg, Toruń, Zduny, Zakopane[1] zrealizowano

Zmiany w składzie multipleksu edytuj

VIII multipleks telewizyjny od 25 października 2016[30] edytuj

LCN Nazwa kanału Nadawca
39 Zoom TV Cable Television Networks & Partners

VIII multipleks telewizyjny od 9 listopada 2016[31] edytuj

LCN Nazwa kanału Nadawca
39 Zoom TV Cable Television Networks & Partners
40 Nowa TV TV Spektrum Sp. z o.o. (ZPR Media)

VIII multipleks telewizyjny od 2 grudnia 2016[32][33] edytuj

LCN Nazwa kanału Nadawca
38 Metro Green Content Sp. z o.o. (Agora i Discovery)
39 Zoom TV Cable Television Networks & Partners
40 Nowa TV TV Spektrum Sp. z o.o. (ZPR Media)
41 WP Wirtualna Polska Holding

VIII multipleks telewizyjny od 8 grudnia 2016[35] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
38 Metro Green Content Sp. z o.o. (Discovery)
39 Zoom TV Cable Television Networks & Partners
40 Nowa TV TV Spektrum Sp. z o.o. (ZPR Media)
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 7 grudnia 2018[38] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 22 grudnia 2018[39] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
36 TVP Sport HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 23 października 2019[56] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 22 marca 2020[40] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP eSzkoła Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 2 kwietnia 2020[57] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP HD (nadawany w SD) Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP eSzkoła Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 9 czerwca 2020[58] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP eSzkoła Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 26 czerwca 2020[59] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV ZPR Media i Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP eSzkoła Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 1 marca 2021[60] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
37 TVP Rozrywka Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 8 marca 2021[61] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 22 grudnia 2021[41] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP eSzkoła Domowe Przedszkole Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 15 lutego 2022[62] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP ABC 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 1 marca 2022[42] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Grupa Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP ABC 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 4 lipca 2022[63] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
28 TVP ABC Telewizja Polska
30 TVP Kultura Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP ABC 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 29 września 2022[64] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
30 TVP Kultura HD Telewizja Polska
35 TVP Kobieta Telewizja Polska
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP ABC 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 3 stycznia 2023[45] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
21 TVP Kobieta Telewizja Polska
22 TVP Kultura HD Telewizja Polska
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
92 TVP ABC 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
93 TVP Historia 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
94 TVP Kultura 2 Telewizja Polska kanał telewizyjny
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 11 stycznia 2023[65] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
21 TVP Kobieta Telewizja Polska
22 TVP Kultura HD Telewizja Polska
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 13 stycznia 2023[66] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

VIII multipleks telewizyjny od 1 marca 2023[43] edytuj

Programy telewizyjne

LCN Nazwa kanału Nadawca
38 Metro TVN Warner Bros. Discovery
39 Zoom TV Kino Polska TV SA
40 Nowa TV Telewizja Polsat
41 WP Wirtualna Polska Holding

Programy internetowe (HbbTV)

LCN Nazwa kanału Nadawca Charakter przekazu
86 CDA Premium CDA SA/Emitel aplikacja
89 Legia TV Legia Warszawa/Emitel aplikacja
95 UA:Perszyj Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny kanał telewizyjny
98 EmiRadio Emitel aplikacja
99 EmiTV Emitel aplikacja

Lista nadajników edytuj

Województwo Typ obiektu Nazwa obiektu Częstotliwość (MHz) Kanał Charakterystyka
promieniowania
Polaryzacja Moc (kW) Data uruchomienia nadajnika
dolnośląskie RTCN Wrocław/Ślęża 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 16 kW 1 sierpnia 2016[67]
RTON Jelenia Góra/Śnieżne Kotły 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 8 kW 25 października 2016[68]
TON Głogów/Jakubów 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 2 kW 28 czerwca 2017[69]
RON Trzebnica/Góra Farna 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 2 kW 25 października 2016[68]
RTON Kłodzko/Czarna Góra 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,5 kW 25 października 2016[68]
RTON Wałbrzych/Chełmiec 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,3 kW 25 października 2016[68]
TSR Bogatynia/Góra Wysoka 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 0,2 kW 25 października 2016[68]
kujawsko-pomorskie RTCN Bydgoszcz/Trzeciewiec 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 20 kW 23 grudnia 2016[70][29]
TON Toruń/Grębocin Cergia 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 15 kW 23 czerwca 2017
TSR Włocławek/Plac Wolności 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,2 kW 1 grudnia 2016[70][29]
lubelskie RTCN Zamość/Tarnawatka 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pozioma (H) 40 kW 25 października 2016[68]
RTCN Lublin/Piaski 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pozioma (H) 35 kW 25 października 2016[68]
RTCN Lublin/Boży Dar 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pozioma (H) 30 kW 30 marca 2017[71]
RTCN Dęblin/Ryki 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 8 kW 28 października 2016[29]
lubuskie RTCN Zielona Góra/Jemiołów 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 22 kW 25 października 2016[68]
RTCN Żagań/Wichów 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 20 kW 7 listopada 2016[70][29]
łódzkie RTCN Łódź/Zygry 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pozioma (H) 25 kW 1 sierpnia 2016[67]
TSR Kamieńsk/Zwałowisko 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pozioma (H) 5 kW 28 czerwca 2017[69]
małopolskie RTCN Kraków/Chorągwica 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 10 kW 1 sierpnia 2016[67]
RTON Tarnów/Góra Świętego Marcina 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 3 kW 23 grudnia 2016[70][29]
RTON Szczawnica/Przehyba 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 1,6 kW 26 maja 2017
TON Strzeżów/Miechów 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 1,5 kW 31 marca 2017[71]
RTON Zakopane/Gubałówka 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,5 kW 31 marca 2017[71]
RTON Gorlice/Maślana Góra 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 0,45 kW 24 kwietnia 2017
RTON Rabka/Luboń Wielki 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,2 kW 1 grudnia 2016[29]
mazowieckie TON Płock/Radziwie 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 25 kW 30 czerwca 2017[37]
RTCN Warszawa/PKiN 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 17 kW 1 sierpnia 2016[67]
RTON Ciechanów/ul. Monte Cassino 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 16 kW 25 października 2016[68]
RTCN Przysucha/Kozłowiec 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 15,5 kW 25 października 2016[68]
RTON Ostrołęka/ul. Kopernika 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 11 kW 25 października 2016[68]
RTCN Płock/Rachocin 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 10 kW 1 stycznia 2017[70][29]
RTCN Siedlce/Łosice 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 10 kW 25 października 2016[68]
RON Radom/ul. Przytycka 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 8,5 kW 25 października 2016[68]
SLR Chruszczewka 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 7 kW 1 grudnia 2016[29]
RON Siedlce/Błonie 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 5 kW 28 kwietnia 2017
TON Skierniewice/Bartniki 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 2 kW 23 grudnia 2016[70][29]
opolskie SLR Wysoka/Góra Świętej Anny 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 10 kW 1 grudnia 2016[29]
podkarpackie RTCN Rzeszów/Sucha Góra 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 18 kW 1 sierpnia 2016[67]
TON Tarnobrzeg/Machów 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 15 kW 28 kwietnia 2017
RTCN Leżajsk/Giedlarowa 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 11 kW 1 czerwca 2017[72]
RTCN Przemyśl/Tatarska Góra 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 8 kW 7 listopada 2016[70][29]
TON Solina/Góra Jawor 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 1,1 kW 1 grudnia 2016[29]
SLR Głobikowa 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 1 kW 19 grudnia 2016[29]
podlaskie RTCN Białystok/Krynice 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 24 kW 31 stycznia 2017[73]
RTCN Suwałki/Krzemianucha 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 9,5 kW 25 października 2016[68]
TON Łomża/Szosa Zambrowska 226,5 MHz 12 kierunkowa (D) pionowa (V) 3 kW 27 października 2016[29]
TON Czyże 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 2 kW 28 kwietnia 2017
pomorskie RTCN Gdańsk/Chwaszczyno 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 20 kW 1 sierpnia 2016[67]
RTON Lębork/Skórowo Nowe 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 10 kW 25 października 2016[68]
SLR Szymbark 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 7 kW 28 listopada 2016[29]
TON Człuchów/Szkolna 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 2 kW 28 czerwca 2017[69]
śląskie RTCN Katowice/Kosztowy 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 20 kW 1 sierpnia 2016[67]
RTCN Częstochowa/Wręczyca Wielka 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 8 kW 27 października 2016[29]
RTCN Wisła/Skrzyczne 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 1,5 kW 1 grudnia 2016[70][29]
TSR Cieszyn/Mickiewicza 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,04 kW 30 marca 2017[71]
świętokrzyskie RTCN Kielce/Święty Krzyż 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pionowa (V) 10 kW 25 października 2016[68]
SLR Dobromierz 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pozioma (H) 4,2 kW 25 października 2016[68]
warmińsko-mazurskie RTCN Olsztyn/Pieczewo 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pozioma (H) 60 kW 23 grudnia 2016[70][29]
RTON Iława/Kisielice 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 6 kW 28 listopada 2016[29]
RTON Elbląg/Jagodnik 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 2,8 kW 25 października 2016[68]
RTCN Giżycko/Miłki 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 2 kW 25 października 2016[68]
wielkopolskie RTCN Gniezno/Chojna 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 40 kW 1 grudnia 2016[29]
RTCN Poznań/Śrem 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 22 kW 1 grudnia 2016[29]
TON Kobyla Góra/Parzynów 198,5 MHz 8 kierunkowa (D) pozioma (H) 15 kW 23 grudnia 2016[70][29]
RTCN Konin/Żółwieniec 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 14 kW 25 października 2016[68]
TON Oborniki/Uściskowo 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 5,5 kW 24 lipca 2017[37]
SLR Kalisz/Chełmce 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pionowa (V) 5 kW 25 października 2016[68]
TON Zduny/Cukrownia 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pionowa (V) 0,8 kW 1 czerwca 2017[72]
TON Poznań/AE 205,5 MHz 9 dookólna (ND) pozioma (H) 0,5 kW 28 czerwca 2017[69]
zachodniopomorskie RTCN Piła/Rusinowo 205,5 MHz 9 kierunkowa (D) pionowa (V) 40 kW 31 marca 2017[71]
RTCN Białogard/Sławoborze 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 25 kW 25 października 2016[68]
RTCN Szczecin/Kołowo 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 20 kW 25 października 2016[68]
RTCN Koszalin/Gołogóra 191,5 MHz 7 kierunkowa (D) pozioma (H) 15 kW 25 października 2016[68]
EKSP Grzywacz 184,5 MHz 6 kierunkowa (D) pozioma (H) 1,2 kW 1 czerwca 2017[72]

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych[74][75]

Przypisy edytuj

 1. a b c EmiTel: MUX 8 z zasięgiem ponad 95% populacji kraju, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-20].
 2. a b Kiedy ruszy MUX 8? Jakie anteny?. SatKurier.pl. [dostęp 2015-12-03]. (pol.).
 3. a b Kiedy konkurs na MUX 8?, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 4. UKE: Dostępność częstotliwości dla TV cyfrowej, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 5. 16 podmiotów zainteresowanych MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 6. Operatora MUX 8 poznamy do końca czerwca, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 7. UKE: Duże zainteresowanie MUX 8. Lista chętnych, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 8. KRRiT: MUX 8 dla kanałów TVP w HD. Bezpłatny?, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 9. MUX 8: UKE rozpoczyna postępowanie konsultacyjne, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 10. UKE przedłużył konsultacje ws. MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 11. NTC: Nadawcy komercyjni też chcą nadawać w MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 12. MUX 8: Projekt dokumentacji konkursu z UKE do KRRiT, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 13. Decyzja KRRiT w sprawie MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 14. UKE przedłuża konsultacje dotyczące MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 15. MUX 8: Konsultacje dokumentacji konkursowej, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 16. Wyniki konsultacji konkursu na operatora MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 17. Ruszył konkurs na operatora MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 18. Wyniki konkursu na operatora MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 19. KRRiT ogłasza, jakie kanały chce na MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 20. KRRiT: 24 wnioski na kanały w MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 21. KRRiT wybrała kanały dla MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 22. Symbol „#” miał oznaczać numer LCN przyznany w procesie koncesyjnym.
 23. Kanał TV# zmienia nazwę na Nowa TV, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 24. Agora w MUX 8 z kanałem Metro zamiast Kiwi TV, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 25. MUX 8 w Warszawie od 18 stycznia, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 26. MUX-8 w Warszawie. emitel.pl. [dostęp 2016-02-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-24)]. (pol.).
 27. 1.08 Pierwszy etap wdrażania MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 28. Nadawcy zakończyli negocjacje z EmiTelem, w MUX 8 plansze, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 29. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x II etap wdrażania MUX 8: sygnał już dla 70% populacji kraju [akt. 1.01.2017], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-07].
 30. a b Kanał Zoom TV w SD i HD już nadaje [wideo], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 31. a b 9 listopada o 6:00 wystartował kanał Nowa TV [wideo], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 32. a b Kanał Metro już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 33. a b Telewizja WP wystartowała [wideo], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 34. MUX-8 – Strona 128 – Emitel, forum.emitel.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 35. a b c Od 8 grudnia EmiTel testuje HbbTV w MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 36. EmiTel startuje III etap wdrażania MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 37. a b c MUX-8 - Strona 139 - Emitel, forum.emitel.pl [dostęp 2023-01-09].
 38. a b c Beata Grabarczyk-Sito, Legia Warszawa na platformie hybrydowej telewizji naziemnej, Emitel, 7 grudnia 2018 [dostęp 2023-01-07] (pol.).
 39. a b Od 22.12 kanały TVP obecne na MUX 8 [akt.], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 40. a b TVP eSzkoła w MUX 8 telewizji naziemnej, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 41. a b c Sprawdzam TV i odświeżone aplikacje Emitela w naziemnej telewizji cyfrowej, Wirtualnemedia.pl, 22 grudnia 2021 [dostęp 2021-12-24].
 42. a b c Ukraiński kanał UA:Perszyj w MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-07].
 43. a b c CDA Premium w HbbTV na MUX 8 telewizji naziemnej, SATKurier.pl [dostęp 2023-03-02].
 44. TVP Kultura i TVP Kobieta usunięte z MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 45. a b Telewizja Polska opuszcza ósmy multipleks. TVP Kultura i TVP Kobieta trafią na MUX-6, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2022-12-31].
 46. KRRiT szuka chętnych na trzy miejsca w MUX-8, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2023-04-19] (pol.).
 47. Do MUX-8 mogą trafić nowe kanały filmowe i stacja chrześcijańsko-rodzinna, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2023-04-19] (pol.).
 48. UKE zgodził się na zmiany w MUX-8. „Spodziewamy się ciekawych propozycji programowych”, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2023-04-19] (pol.).
 49. Zoom TV, Nowa TV i Metro, nadając na MUX 8, zwiększyły udział w rynku, Press.pl [dostęp 2023-04-19] (pol.).
 50. a b Konkursy na wolne miejsca na ósmym multipleksie mają ruszyć w maju, Press.pl [dostęp 2023-04-20] (pol.).
 51. KRRiT ogłosiła konkurs na 3 kanały w MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-05-18].
 52. a b MUX 8: Jakie kanały zgłoszono w konkursie KRRiT?, SATKurier.pl [dostęp 2023-09-13].
 53. DVBT2wPolsce.pl - MUX-8: ponowne ogłoszenie na nadawanie 2 programów, dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2023-09-13].
 54. Lista wnioskodawców na nadawanie programu na MUX-8 z dnia 19.10.2023, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 20 października 2023 [dostęp 2023-10-20] (pol.).
 55. 1.08 Pierwszy etap wdrażania MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2023-04-19].
 56. Anita Kaźmierska: TVP Kultura HD od 23.10, TVP Sport HD będzie w MUX 3. satkurier.pl, 2019-10-07 12:05. [dostęp 2019-10-07].
 57. Anita Kaźmierska: TVP HD w wersji SD na MUX 8. satkurier.pl, 2020-04-02 10:29. [dostęp 2020-04-02].
 58. Krzysztof Sagan: Polska: TVP Sport znów HD, TVP Rozrywka ponownie w MUX-8. radiopolska.pl, 2020-06-09. [dostęp 2020-06-09].
 59. Kanał TVP Kultura 2 już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 60. Kanał TVP Historia 2 już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 61. Nowy kanał TVP rusza 8 marca, Press.pl [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 62. TVP ABC 2 już oficjalnie nadaje [wideo], SATKurier.pl [dostęp 2023-01-09].
 63. TVP ABC kopia SD, SATKurier.pl [dostęp 2022-02-04] (pol.).
 64. DVBT2wPolsce.pl - DVB-T2 w Polsce - MUX-8: TVP Kultura wraca w jakości HD, znika dubel TVP ABC, dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2022-09-29].
 65. DVBT2wPolsce.pl - Serwisy HbbTV TVP ABC 2, TVP Historia 2 i TVP Kultura 2 w MUX-3, dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2023-01-11].
 66. Kanały TVP w nowym standardzie. Uruchomiono specjalną infolinię, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2023-01-13] (pol.).
 67. a b c d e f g Polska: MUX-8 w siedmiu województwach, RadioPolska, 2 sierpnia 2016 [dostęp 2022-12-03].
 68. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Polska: MUX-8 z 24 nowych lokalizacji, RadioPolska, 26 października 2016 [dostęp 2022-12-03].
 69. a b c d MUX-8 - Strona 138 - Emitel, forum.emitel.pl [dostęp 2023-01-09].
 70. a b c d e f g h i j Polska: Przetasowania w II etapie MUX-8, RadioPolska, 22 grudnia 2016 [dostęp 2022-12-02].
 71. a b c d e Polska: Kolejne lokalizacje z MUX-8, RadioPolska, 4 kwietnia 2017 [dostęp 2022-12-09].
 72. a b c MUX-8 - Strona 136 - Emitel, forum.emitel.pl [dostęp 2023-01-09].
 73. Polska: III etap wdrażania MUX-8 rozpoczęty, RadioPolska, 8 lutego 2017 [dostęp 2022-12-09].
 74. RadioPolska • Multipleks DVB-T | MUX-8, radiopolska.pl [dostęp 2022-12-09].
 75. Sprawdź parametry emisji, Emitel [dostęp 2022-12-09] (pol.).