Československé státní dráhy

Československé státní dráhy, ČSD (pol. Czechosłowackie Koleje Państwowe) – przedsiębiorstwo kolejowe w Czechosłowacji w latach 1918-1939 i 1945-1992.

Praha, Bráník, logo ČSD.jpg

Po rozpadzie państwa czechosłowackiego w 1993 koleje zostały podzielone pomiędzy Czechy i Słowację: po stronie czeskiej utworzono České dráhy (ČD), a słowackiej – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).