Łódź Design Festival

Otwarcie Łódź Design Festival 2012

Łódź Design Festival – międzynarodowy festiwal designu, odbywający się od 2007 roku w Łodzi. Prezentuje design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę aż po modę. Festiwal wpisuje się w strategię Łodzi, która po upadku przemysłu włókienniczego buduje swoją nową tożsamość w oparciu o przemysły kreatywne.

U swoich początków festiwal przyjął formułę przeglądu osiągnięć polskiego wzornictwa, jednak z czasem program został wzbogacony o nowe elementy. Składają się na niego m.in.:

  • Program Główny – zbiór wystaw kuratorskich tworzonych w odniesieniu do corocznego hasła przewodniego, prezentujący różne spojrzenia na projektowanie,
  • make me! – międzynarodowy konkurs dla początkujących projektantów,
  • Edukreacja – strefa dedykowana rodzinom z dziećmi,
  • must have – plebiscyt i wystawa koncentrujące się na wyłanianiu i upowszechnianiu najlepszych polskich wdrożeń użytkowych,
  • Open Programme – droga naboru projektów zewnętrznych do programu towarzyszącego festiwalu.

make me!Edytuj

Konkurs „make me!” to kluczowy element Łódź Design Festival realizowany od jego drugiej edycji. Adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych.

Prace oceniane są dwuetapowo przez różnorodne w swoich zainteresowaniach grono jury. W pierwszej kolejności, na podstawie przesłanych formularzy, wybieranych zostaje około 20 najlepszych projektów, które prezentowane są później podczas festiwalu na wystawie pokonkursowej. W drugim etapie wybierany zostaje zwycięzca, który otrzymuje nagrodę główną ufundowaną przez sponsora festiwalu. Najważniejszym celem make me! jest wyłonienie oraz wsparcie młodych projektantów.

must haveEdytuj

„Must have” to plebiscyt organizowany przez Łódź Design Festival, wyróżniający najlepsze polskie wdrożenia pochodzące od polskich projektantów i producentów odzwierciedlające najważniejsze trendy w polskim projektowaniu. To nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą posługiwać się w kraju i za granicą. Powstał, by upowszechnić dobry polski design i dzięki temu proponować rodzimy biznes oraz projektantów. „Must have” to rekomendacja konsumencka.

Zgłoszenia do plebiscytu mają charakter otwarty, przyjmowane są przez cały rok i są bezpłatne. Własne nominacje, po dokonaniu przeglądu rynku, przedstawia również Rada Ekspertów. Zgłaszane produkty muszą spełnić dwa podstawowe warunki: pochodzić z Polski oraz być dostępne w sprzedaży. Spośród wszystkich nominacji wyboru najlepiej zaprojektowanych produktów dokonuje Rada Ekspertów. W skład Rady wchodzą uznani architekci, przedstawiciele mediów i najważniejszych w Polsce ośrodków wzornictwa.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj