Łańcuch Małofatrzański

Łańcuch Małofatrzański (514.4) – makroregion geograficzny na Słowacji, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego:

Łańcuch Małofatrzański
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Łańcuch Małofatrzański
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja:
kraj trnawski
kraj nitrzański
kraj trenczyński
kraj żyliński