Łańcuch Małofatrzański

Łańcuch Małofatrzański (514.4) – makroregion geograficzny na Słowacji, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego:

Łańcuch Małofatrzański
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Łańcuch Małofatrzański

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja:
kraj trnawski
kraj nitrzański
kraj trenczyński
kraj żyliński