Łańcuch Tatrzański

Łańcuch Tatrzański (514.5) – makroregion w Polsce i na Słowacji, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego trzy pasma górskie:

Łańcuch Tatrzański
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion region karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Łańcuch Tatrzański
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja:
kraj żyliński
kraj preszowski
Polska:
woj. małopolskie