Łańcuch Tatrzański

Łańcuch Tatrzański (514.5) – makroregion w Polsce i na Słowacji, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego trzy pasma górskie:

Łańcuch Tatrzański
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

region karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Łańcuch Tatrzański

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja:
kraj żyliński
kraj preszowski
Polska:
woj. małopolskie