Łabusz (niem. Labus[2]) – część miasta Koszalina[3], w jego północnej części położona nad jeziorem Jamno, na Wybrzeżu Słowińskim.

Łabusz
Część miasta Koszalina
Państwo

 Polska

Województwo

 zachodniopomorskie

Miasto

Koszalin

W granicach Koszalina

1 stycznia 2010[1]

SIMC

0302445

Strefa numeracyjna

94

Tablice rejestracyjne

ZK

Położenie na mapie Koszalina
Położenie na mapie
Podział administracyjny Koszalina z oznaczeniem osiedla
54°16′19″N 16°10′45″E/54,271944 16,179167

Teren Łabusza znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego[4].

Łabusz i Jamno zostały przyłączone jako część miasta Koszalina 1 stycznia 2010[5]. Wcześniej miała status wsi, będącej siedzibą sołectwa w gminie Będzino[6].

Koszalin utworzył jednostkę pomocniczą miasta – osiedle Jamno-Łabusz, które obejmuje części miasta: Jamno i Łabusz[7]. Organem uchwałodawczym osiedla jest rada osiedla, która liczy 15 członków. Organem wykonawczym jest zarząd osiedla składający się z 3 osób (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza)[8].

Nazwa edytuj

Nazwę Łabusz wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę wsi Labus[9]. Jej nazwę można wywodzić od starodawnego imienia Łabuz lub Łabuch.

Historia edytuj

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1337, była to typowa słowiańska wieś owalnica[10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 2009 r. nr 120, poz. 1000
  2. Labus
  3. Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku gugik.gov.pl
  4. Plansza uwarunkowań rozwoju skala 1: 25 000 zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino (Uchwała Nr XVII/144/2008 Rady Gminy w Będzinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2009 r. nr 120, poz. 1000)
  6. Uchwała Nr XXXII/266/06 Rady Gminy w Będzinie z dnia 1 marca 2006 r.
  7. Uchwała Nr XLVIII/568/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2010 r. ws. utworzenia Osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 24, poz. 546)
  8. Uchwała Nr XLVIII/569/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2010 r. ws. uchwalenia Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 24, poz. 547)
  9. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947 r. (M.P. z 1948 r. nr 14, poz. 55, s. 7)
  10. "Gmina Będzino" Wyd. Pod Gryfem Gdynia 2009 ISBN 978-83-7591-052-0