Łany (od 31 XII 1961 Dzielnica) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Łany
gromada
1954–1961
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

opolskie

Powiat

kozielski

Data powstania

4 października 1954

Data likwidacji

31 grudnia 1961

Siedziba

Łany

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

3

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

19

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Łany z siedzibą GRN w Łanach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie kozielskim w woj. opolskim, na mocy uchwały nr VII/22/54 WRN w Opolu z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Miejsce Odrzańskie (bez przysiółka Podlesie), Łany i Błażejowice ze zniesionej gminy Polska Cerekiew w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 19 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

31 grudnia 1961 do gromady Łany włączono obszar zniesionej gromady Roszowice w tymże powiecie[8], po czym gromadę Łany zniesiono, przenosząc siedzibę GRN z Łanów do Dzielnicy i zmieniając nazwę jednostki na gromada Dzielnica[9].

Przypisy

edytuj
  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr VII/22/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu kozielskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 4 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 4 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 27 grudnia 1954 r., Nr. 12, Poz. 68)
  7. Uchwała Nr 49/210/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 9 października 1954 r., Nr. 11, Poz. 59)
  8. Uchwała Nr V/22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 września 1961 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie opolskim, zatwierdzona uchwałą nr 406/61 Rady Ministrów z dnia 13. X. 1961 r. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 25 listopada 1961 r., Nr. 10, Poz. 82)
  9. Uchwała Nr V/25/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 20 września 1961 r. w sprawie zmiany siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie opolskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 25 listopada 1961 r., Nr. 10, Poz. 84)