Łatgalowie

Łatgalowie (łot. Latgaļi) – w średniowieczu plemię bałtyckie zamieszkujące krainę historyczną Łatgalię (od których wzięła swoją nazwę) znajdującą się na terenie dzisiejszej Łotwy. Łatgalowie odegrali istotną rolę w etnogenezie narodu łotewskiego, nie ulegli całkowitej asymilacji i do dzisiaj zachowali pewną odrębność. Językiem łatgalskim posługuje się ok. 150 tys. osób.

Plemiona Bałtów ok. 1200 roku[1]

Przypisy

edytuj
  1. Linguistic and Historic Background. W: Marija Gimbutas: The Balts. London: Thames & Hudson, 1963, s. 21.