Łechtaczka

narząd płciowy samic ssaków

Łechtaczka (łac. clitoris) – nieparzysty, zewnętrzny narząd płciowy samic ssaków. Znajduje się w pobliżu przedniego połączenia warg sromowych mniejszych (labia minora pudendis). Część widoczna znajduje się powyżej pochwy. Odgrywa podstawową rolę w pobudzeniu seksualnym i orgazmie.

Łechtaczka
Clitoris
clitoris
Ilustracja
Zbliżenie łechtaczki, z widocznym napletkiem
Narządy Żeński układ płciowy
Tętnice tętnica głęboka łechtaczki, tętnica powierzchowna łechtaczki
Żyły żyła głęboka łechtaczki
Nerwy czuciowe – nerw grzbietowy łechtaczki, autonomiczne – ze splotu miednicznego
Prekursor wyrostek płciowy

Anatomia ludzkiej łechtaczkiEdytuj

 
Zdjęcie sromu: 1 – napletek łechtaczki, 2 – łechtaczka.
 
Budowa łechtaczki: 1. Żołądź łechtaczki (glans clitoridis) 2. Ciało jamiste (corpus cavernosum) 3. Odnoga łechtaczki (crus clitoris) 4. Ujście cewki moczowej 5. Opuszka przedsionka pochwy 6. Pochwa.

Łechtaczka jest narządem homologicznym z męskim prąciem i podobnie jak w prąciu wyróżnia się w niej żołądź i ciała jamiste. Parzyste ciała jamiste łechtaczki (corpora cavernosa clitoridis), które rozpoczynają się jako odnogi łechtaczki (crura clitoridis) przyczepiają się do dolnych gałęzi kości łonowych. Mają średnio długość 4 cm, stanowiąc najdłuższą część ciał jamistych (dla porównania u suk i loch łechtaczka osiąga długość 8–10 cm, a u krów i klaczy blisko 12 cm[1]). Następnie obie odnogi biegną przyśrodkowo i w górę. Na tym odcinku pokrywa je mięsień kulszowo-jamisty (musculus ischiocavernosus). Obie odnogi łączą się nieco poniżej i do przodu od spojenia łonowego (symphisis pubica) zbiegają się w mierzący około 2 cm trzon łechtaczki (corpus clitoridis), w którym wyróżnia się część wstępującą (pars ascendens) i część zstępującą (pars descendens), która odpowiada wolnej części prącia. Przejście części wstępującej w zstępującą nazywane genu lub angulus corporis clitoridis. Trzon łechtaczki kończy się wierzchołkiem (apex), który wraz z pokrywającą go cienką skórą (napletek łechtaczki) tworzy żołądź łechtaczki (glans clitoridis). Trzon łechtaczki łączy się ze spojeniem więzadłem wieszadłowym. Oba ciała jamiste w tej części oddziela niepełna przegroda (septum corporum cavernosum). Każde ciało jamiste jest otoczone błoną białawą (tunica albuginea). Wewnątrz ciał jamistych znajdują się jamki (lacunae), które są rozdzielone niepełnymi beleczkami (trabeculae) zbudowanymi z mięśni gładkich i tkanki łącznej. Pod wpływem bodźców nerwowych ciała jamiste wypełniają się krwią i dochodzi do wzwodu, który jest zróżnicowany osobniczo, ale nigdy nie dochodzi do zniwelowania angulus corporis clitoridis[2].

Unaczynienie

Łechtaczkę zaopatrują w krew:

 • tętnica głęboka łechtaczki (arteria profunda clitoridis),
 • tętnica powierzchowna łechtaczki (arteria superficialis clitoridis),

będące gałęziami tętnicy sromowej wewnętrznej, będącej z kolei gałęzią tętnicy biodrowej wewnętrznej. Krew spływa żyłą głęboką łechtaczki (vena profunda clitoridis) do żyły sromowej wewnętrznej, a żyłą grzbietową łechtaczki do żylnego splotu pęcherzowego. Chłonka spływa do węzłów pachwinowych powierzchownych.

Unerwienie

Unerwienie łechtaczki jest:

EmbriologiaEdytuj

 
Rozwój embriologiczny łechtaczki

Łechtaczka powstaje z wyrostka płciowego, stanowiąc homologię prącia męskiego. Odpowiednikiem ciała gąbczastego prącia są opuszki przedsionka (bulbi vestibuli). Rozwój żeńskich narządów płciowych uwarunkowany jest brakiem męskich hormonów płciowych.

FizjologiaEdytuj

Jako najbardziej erogenne miejsce w całym ciele kobiety, równocześnie najbardziej czułe na bodźce dotykowe, pozwala na odczuwanie przez kobietę wyjątkowych doznań erotycznych, w tym również osiągnięcie orgazmu przez stymulację dotykową w czasie stosunku seksualnego lub masturbacji[3]. Jest zbudowana głównie z tkanki limfatycznej[4].

HistoriaEdytuj

Mimo że z pewnością znana od zawsze, w zachodniej anatomicznej literaturze łechtaczka została bardziej szczegółowo opisana dopiero w XVI wieku, chociaż istnieją w tym względzie kontrowersje. Pierwszeństwo przypisuje się Realdo Colombo, wykładowcy chirurgii na Uniwersytecie Padewskim, który w 1559 roku opublikował dzieło De re anatomica, w którym opisał „siedzibę kobiecej rozkoszy”. Colombo stwierdził ponadto, że „o ile wolno mu nadać nazwę rzeczom odkrytym przez niego, których nikt przed nim nie dostrzegł (...) powinno się je nazwać miłością lub słodyczą Wenery”.

Twierdzenie Colombo było podane w wątpliwość przez jego następcę, Gabriela Fallopia, który utrzymywał że to on odkrył łechtaczkę pierwszy[5]. Caspar Bartholin, XVII-wieczny duński anatom, odrzucił roszczenia obydwu włoskich anatomów, stwierdzając, że narząd ten znany był medycynie już w II wieku: Hipokrates opisał ją jako columella (kolumienka). Awicenna używał określeń albatra lub virga („pręt”). Abulcasis nazwał łechtaczkę tentigo („napięcie”). Rzymianie określali łechtaczkę jako landica[potrzebny przypis][6].

W kolejnych stuleciach szersze opisy łechtaczki przedstawiali w XVII wieku De Graaf (Tractatus de Virorum Organis Generationi Inservientibus, De Mulierub Organis Generationi Inservientibus Tractatus Novus) i Georg Ludwig Kobelt[7].

Jędrzej Krupiński, polski anatom żyjący w XVIII w., podał następującą definicję łechtaczki: „Żołądź białogłowska lub łechtaczka jest małe, żołędzi podobne ciało, wewnętrznie zaraz pod spojeniem się do kupy wielkich warg wyższym leżące”[8].

Badania nad rolą łechtaczki zapoczątkowali William Masters i Virginia Johnson w 1966[9]. W tym samym roku psychiatra Mary Jane Sherfey opublikowała artykuł poświęcony kobiecej seksualności, w którym szczegółowo opisała anatomię łechtaczki. W 1981 roku organizacja Federation of Feminist Women’s Health Clinics (FFWHC) kontynuowała skrupulatne badania nad anatomią narządu[10].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Helena Przespolewska, Henryk Kobryń, Tomasz Szara & Bartłomiej J. Bartyzel: Podstawy anatomii zwierząt domowych. Warszawa: PWN, 2014, s. 120. ISBN 978-83-62815-22-7.
 2. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Janina Sokołowska-Pituchowa (red.). Wyd. Wydanie VII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. ISBN 83-200-3185-0.
 3. Michael Castleman, The Most Important Sexual Statistic, Psychology Today, 16 marca 2009 [dostęp 2020-12-28] (ang.).
 4. Leszek Trząski: Szkolny słownik biologiczny Videograf II Katowice 1998 ​ISBN 83-7183-064-5​.
 5. Classic pages in obstetrics and gynecology: Gabrielis Falloppii–Observationes anatomicae ad petrum mannam medicum cremonensem. Venetiis, M. A. Ulmum, 1561. Am J Obstet Gynecol, 117: 144 (1973).
 6. Małgorzata Rychlewska i Paweł Rychlewski: Antyczne imiona łechtaczki i etymologia słowa clitoris. Wagina.com.pl.
 7. Kobelt GL: Die männlichen und weibleichn Wollustorgane des Menschen und einiger Säugethiere. Freiburg, 1844.
 8. Giedroyć DF. Polski słownik lekarski Tom I. A-O. Wydawnictwo Kasy Imienia Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki. Warszawa 1931.
 9. Masters WH, Johnson VE: Human sexual response. Boston: Little, Brown & Co, 1966. ISBN 0-316-54987-8.
 10. Chalker, Rebecca (2000). The Clitoral Truth. Seven Seas Press. s. 1. ​ISBN 1-58322-473-4​.