Łowczy nadworny litewski

Łowczy nadworny litewski – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

Od czasów Władysława IV Wazy rozpoczął się ciąg łowczych nadwornych litewskich. Z tytułem łowczych nadwornych litewskich jednocześnie występowało kilka osób. Na początku wyraźnie dworski obsadzany przez towarzyszy zabaw królewskich, w XVIII wieku stał się dygnitarstwem.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994