Łukasz Pisarczyk

polska prawnik

Łukasz Marek Pisarczyk – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016–2020, specjalista w zakresie prawa pracy.

Łukasz Pisarczyk
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo pracy
Alma Mater

UW

Doktorat

2001 – prawo
UW

Habilitacja

2009 – prawo
UW

prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1998 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 na podstawie rozprawy pt. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę otrzymał na macierzystym wydziale stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo pracy. Tam też w 2009 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Ryzyko pracodawcy uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo pracy. Został profesorem nadzwyczajnym UW (od 2019 stanowisko profesora uczelni UW[1]) zatrudnionym w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. W 2016 został prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW[2].

Jest prawnikiem w kancelarii prawniczej „Raczkowski”[3].

PrzypisyEdytuj

  1. https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/12/m.2018.339.u.374.pdf, nie ma już takiego stanowiska na UW
  2. Dr hab. Łukasz Marek Pisarczyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-04-18].
  3. prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk. raczkowski.eu. [dostęp 2017-04-17].