Łukasz Wierzbowski

Łukasz Wierzbowski herbu Jastrzębiec – chorąży większy łęczycki w latach 1654-1670, starosta szadkowski.

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa łęczyckiego w 1669 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 304.