Łukomscy herbu Roch Odmienny

polski ród książęcy o pochodzeniu wielkolitewskim

Łukomscy herbu Roch Odmienny[1] – ród kniaziowski (książęcy), pochodzący według jednych od Giedyminowiczów, według innych od Rurykowiczów, który wziął swoje nazwisko od miejscowości Łukomla w dawnym województwie połockim, potem zaś witebskim w Wielkim Księstwie Litewskim, nad rzeką Ułą[2].

Stylizowany herb kniaziów Łukomskich
Kaźń kniazia Jana Łukomskiego w Moskwie 31 stycznia 1493
Bogdana z Łukomskich Radziwiłłowa

Historia

edytuj

XVII-wieczny historyk i heraldyk Szymon Okolski (1580-1653) wyprowadzał kniaziów Łukomskich od współczesnego Jagielle Andrzeja Olgierdowicza z litewskiej dynastii Giedyminowiczów[2], natomiast wydawca Józef Wolff (1862-1918) uznał ich za potomków książąt połockich z ruskiej dynastii Rurykowiczów. Według herbarza Adama Bonieckiego z 1915 roku "niezaprzeczalnie" pochodzą od ruskich Rurykowiczów[3], z czym z kolei stanowczo nie zgodził się w 1915 roku historyk Olgierd Wilczyński podtrzymujący, iż "nie może ulegać wątpliwości", że Łukomscy pochodzą jednak od litewskiego kniazia Andrzeja Olgierdowicza[4]. Poczytny w XIX wieku historyk i popularyzator dziejów Julian Bartoszewicz (1821-1870) w artykule zamieszczonym w Encyklopedii Orgelbranda wywiódł Łukomskich od Andrzeja Olgierdowicza[5]. Sprawa pochodzenia rodu kniaziów Łukomskich od wymienionego księcia pozostaje nadal sporną.

Jeśli chodzi o herb tego rodu - podobnie jak w przypadku kniaziów Połubińskich - Paprocki i Okolski przypisywali mu herb własny, przedstawiający Jastrzębca na piersiach Orła. Z kolei Wojciech Wijuk Kojałowicz twierdził, że rodzina ta używała herbu dwojakiego: Pogoni albo herbu własnego, podobnego do herbu Roch III.

Wspólnym przodkiem przedstawicieli tego rodu był kniaź Jan Łukomski, który podejrzany o spisek przeciw wielkiemu księciu Iwanowi III Srogiemu został spalony żywcem w żelaznej klatce w Moskwie 31 stycznia 1493.

Ostatnimi znanymi kniaziami Łukomskimi byli generał Lucjan Łukomski[6] (1811-1867) i trzej synowie dr Włodzimierza Łukomskiego[7] (1840-1902): (1) Wszewołod[8] (ur. 1879), (2) Włodzimierz[9] (1881-1923), pułkownik, ożeniony z ks. Niną Michajłowną Melikową[10] (urodzoną w 1886 w Petersburgu, zm. 13 marca 1966 w Paryżu) i (3) Sergiusz[11] (ur. 10 czerwca 1884, zm. 8 października 1971 w Nowym Jorku), kapitan białogwardyjski, potem na emigracji w USA[12].

Nie są znani żadni współcześni potomkowie tego kniaziowskiego rodu.

Zbieżność z identycznie brzmiącym, popularnym nazwiskiem polskim, jest przypadkowa.

Wybrani przedstawiciele rodu[13]

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj

Łukomscy książęta h. własnego, w: Adam Boniecki, "Herbarz polski", t. 16, Warszawa 1915, s. 108

Przypisy

edytuj
 1. Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 39.
 2. a b J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895
 3. Adam Boniecki, Herbarz polski, t. XVI s. 108: Łukomscy książęta h. własnego z Łukomli, w województwie witebskim, Warszawa 1915
 4. Olgierd Wilczyński, W sprawie knieziów Łukomskich, [w: Przegląd Historyczny 1915, 19/3, s. 370-371]
 5. Encyklopedia powszechna, t. 17, Warszawa 1864, s. 681-684
 6. ros. Люциан Юлианович Лукомский
 7. ros. Владимир Викентьевич Лукомский
 8. ros. Всеволод Владимирович Лукомский
 9. ros. Владимир Владимирович Лукомский
 10. ros. Нина Михайловна Меликова. Wodzimierz i Nina Łukomscy wyhjechali do Francji przed rewolucją październikową; mieli córkę Tanię. Zob.: Mieczysław Jałowiecki, "Wolne Miasto", wyd. Czytelnik, Warszawa 2005, s. 215-220
 11. ros. Сергей Владимирович Лукомский
 12. Adam Boniecki, Herbarz polski, t. XVI s. 108: Łukomscy książęta h. własnego z Łukomli, w województwie witebskim, Warszawa 1915; w jęz. rosyjskim: Альманах "Белая Гвардия" Выпуск №8 "Казачество России в Белом движении" Посев, 2005 oraz: Грезин И. "Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа", Paryż, 1995.
 13. Genealogia kniaziów Łukomskich według herbarza Adama Bonieckiego (Adam Boniecki, Herbarz polski, t. XVI s. 108: Łukomscy książęta h. własnego z Łukomli, w województwie witebskim, Warszawa 1915)
  Iwan ks. Łukomski z Łukomli, ur. ok. 1400, x Maryna N.
  • Bazyli ks. Łukomski, ur. ok. 1430
   • N. ks. Łukomska, ur. ok. 1470, x Jan ks. Wiazemski
   • Bohdana ks. Łukomska, ur. ok. 1478, x Jan Mikołaj ks. Radziwiłł, kasztelan trocki, ur. 1474, zm. 1522
   • N. ks. Łukomska, ur. ok. 1480, x Teodor ks. Drucki-Sokoliński
  • Michał ks. Łukomski, ur. ok. 1440, x Teodora (Fedja) „Rotnicka”
  • Andrzej ks. Łukomski, ur. ok. 1450, x N. ks. Czetwertyńska
   • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1500, x Eustachy Jacynicz
   • Agrafena Duchna ks. Łukomska, ur. ok. 1520, x 1 Michał ks. Ossowicki, x 2 Semen Kmita
   • Andrzej ks. Łukomski, sędzia ziemski orszański (1657), ur. ok. 1500, x Nastazja Służka, ur. ok. 1500, zm. 18 XII 1581
    • Jan ks. Łukomski, poborca orszański (1590), ur. ok. 1550, x Katarzyna Jackowicz
     • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Mikołaj Wardaszyński
    • Borys ks. Łukomski, ur. ok. 1530, x Katarzyna Korsak (powtórnie zamężna z Stretem Tyszkiewiczem)
     • Jan ks. Łukomski, sędzia ziemski orszański (1620), podsędek ziemski orszański (1613), poborca orszański (1601), podkomorzy orszański (1600), ur. ok. 1560, zm. 1627, x Maryna Stetkiewicz
      • Helena ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Adam Szorc-Sławęcki
      • Ewa ks. Łukomska, ur. ok. 1590, zakonnica
      • Bazyli ks. Łukomski, ur. ok. 1590, zm. ok. 1649, x Zofia Judycka
       • Aleksandra ks. Łukomska, ur. ok. 1630, x 1 Florian Słoński, x 2 Jerzy Uhlik
       • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1630, x Antoni Hornowski
      • Jan ks. Łukomski, ur. ok. 1600, x Barbara ks. Ogińska
     • Maryna ks. Łukomska, ur. ok. 1560
    • Maryna ks. Łukomska, ur. ok. 1530, x Bogdan Stetkiewicz, starosta starodubski, strukczaszy królewski (1558), ur. ok. 1530, zm. 1586
    • Eudoksja ks. Łukomska, ur. ok. 1530, x Mikołaj Węcławski
    • Hanna ks. Łukomska, ur. ok. 1530
    • Bohdana ks. Łukomska, ur. ok. 1580, x Fedor Iwanowicz ks. Massalski
  • Roman ks. Łukomski, ur. ok. 1450, x N. Petrucz
   • Bogusz Grzegorz ks. Łukomski, ur. ok. 1480
    • Choma Tomasz ks. Łukomski, ur. ok. 1510
     • Bohdana ks. Łukomska, ur. ok. 1560, x 1 Bazyli Głuchy, x 2 Mikołaj Narbutt
    • Sergiusz ks. Łukomski, ur. ok. 1520, x 1 Dorota Skinder, x 2 Marianna Newelska
     • Jerzy Eustachy ks. Łukomski (z I małżeństwa), ur. ok. 1570, x Anna Mirska (powtórnie zamężna z Jerzym Przysieckim)
      • Krystyna ks. Łukomska, ur. ok. 1610, x Józef Rabiej Gnojnicki, ur. ok. 1590
      • Aleksandra ks. Łukomska, ur. ok. 1610
      • Samuel Eustachy ks. Łukomski, podwojewodzi witebski (1641), pułkownik królewski (1655), sekretarz królewski (1669), stolnik wołkowyski (1671), ur. 1605, zm. 1680, x Maryna Kisiel-Dorohinicka
       • Teodor Felicjan ks. Łukomski, sekretarz królewski (1668), sędzia ziemski witebski (1672), ur. ok. 1640, x Helena ks. Drucka-Horska
        • Dominik ks. Łukomski, ur. ok. 1660
        • Samuel Jan ks. Łukomski, pisarz ziemski orszański (1690), poseł orszański na sejm 1695 r., ur. ok. 1660, zm. 1696, x Ewa Krystyna Wojna-Jesieniecka (powtórnie zamężna z Jerzym Chaleckim)
        • Jozafat ks. Łukomski, rotmistrz orszański (1716), starosta bialski, ur. ok. 1690, zm. 1725
        • Marianna Judyta ks. Łukomska, ur. ok. 1660, x 1 Kazimierz Kisiel-Dorohinicki, x 2 Kazimierz Sakowicz, pisarz ziemski witebski (1716)
        • Raina (Regina) ks. Łukomska , ur. ok. 1660, x 1 Olbracht Niemirowicz-Szczytt, podstoli połocki, ur. ok. 1660, zm. 22 VIII 1694, x 2 Ignacy Nowacki, sędzia ziemski witebski, starosta wyszogrodzki
        • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1660, x 1 Stanisław Przeradowski, x 2 Samuel Nieciszowski
        • Joanna ks. Łukomska, ur. ok. 1660, x Wawrzyniec Kostrowicki, podsędek ziemski miński
        • Katarzyna ks. Łukomska, ur. ok. 1660, x Kazimierz Przecławski
       • Dadźbog Jerzy ks. Łukomski, wójt (1671), podczaszy miński (1672), stolnik połocki (1677), wojski witebski (1690), ur. ok. 1640, x Izabela Anna Bychowiec (powtórnie zamężna z Adamem Kisielem)
        • Klara ks. Łukomska, ur. ok. 1670, x N. Herburt
        • Eustachy Franciszek ks. Łukomski, ur. ok. 1670, starosta bialski (1700), podczaszy witebski (1699), zakonnik (po 1710), ur. ok. 1670, x Róża Teodora Janiszewska, ur. ok. 1680, zm. 1710
         • Elżbieta ks. Łukomska, ur. ok. 1710
        • Felicjan ks. Łukomski, ur. ok. 1670, zm. 1750, x Eleonora Latecka
   • Piotr ks. Łukomski, ur. ok. 1490, x 1 Barbara N., ur. ok. 1500, zm. 1542, x 2 Bogdana ks. Drucka-Sokolińska, ur. ok. 1532, zm. 1584 (powtórnie zamężna z Janem ks. Sapiehą, wojewodzicem podlaskim)
    • Aleksander ks. Łukomski, ur. ok. 1560
   • Szymon ks. Łukomski, ur. ok. 1490
   • Michał ks. Łukomski, ur. ok. 1490, zm. 1551, x 1 Katarzyna Werkut, x 2 Maria Bohdan
    • Anna ks. Łukomska (z I małżeństwa), ur. ok. 1540, x Jan Mikołajewicz
    • Piotr ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1530
    • Bogdan ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1530, x Marianna Nielub
    • Putiata (Ławryn) ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1530, zm. 1571
    • Andrzej ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1550
    • Olena ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1530
    • Aleksandra ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1530
    • N. ks. Łukomska, ur. ok. 1540, x Mikołaj Wilczek, pisarz wojewody wileńskiego
    • Konstanty ks. Łukomski (z II małżeństwa), rotmistrz królewski (1668), starosta ulski, ur. ok. 1530, zm. 1581, x Bohdana Korsak
     • Jarosław ks. Łukomski, podkomorzy lidzki (1599), podsędek lidzki (1592), ur. 1563, x 1 Anna Mlądzka, x 2 Bohdana Kurcz, wojewodzianka derpska
      • Dawid ks. Łukomski (z I małżeństwa), ur. ok. 1590, deputat na Trybunał litewski (1622)
       • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1620, x Walerian Feliński
      • Elżbieta ks. Łukomska (z I małżeństwa), ur. ok. 1600, x Jerzy Bychowiec
     • Melchior Michał ks. Łukomski, ur. ok. 1560
     • Baltazar ks. Łukomski, ur. ok. 1560,
      • Elżbieta ks. Łukomska, ur. ok. 1600, x 1 Stanisław Chałaimow, x 2 Aleksander Skinder
     • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1560, x Piotr Kublicki
     • Aleksandra ks. Łukomska, ur. ok. 1560, x 1 Jan Ozryński, x 2 Aleksander ks. Drucki-Sokoliński, ur. ok. 1560, zm. 1618
  • Jan ks. Łukomski, ur. ok. 1440, spalony żywcem w Moskwie w 1493
   • Jan ks. Łukomski, ur. ok. 1480
   • Teodor ks. Łukomski, ur. ok. 1480
   • Andrzej ks. Łukomski, ur. ok. 1490, x Anna Skinder
    • Helena ks. Łukomska, ur. ok. 1550, x Jakub Pijanowski
    • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1500, x 1 Iwan Sokoliński, x 2 Konrad Żaba
    • Baltazar ks. Łukomski, rotmistrz królewski (1569), ur. ok. 1530, x 1 Zofia Władyka, x 2 Zofia Władyka, x 3 Zofia Korniej
     • Elżbieta Helena ks. Łukomska (z I małżeństwa), ur. 1580, x Jan Jundziłł, marszałek trybunału litewskiego, marszałek wołkowyski, ur. ok. 1570, zm. 1625
     • Roman ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1560, zm. 1622, x Helena ks. Żyżemska
    • Bogdan ks. Łukomski, marszałek orszański (1591), sędzia ziemski orszański (1580), ur. ok. 1530, zm. 1591, x Zofia Służka
     • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1580, x Stanisław Świrski
     • Jan ks. Łukomski, ur. ok. 1560
      • Maryna ks. Łukomska, ur. ok. 1580, x Fryderyk Niemirowicz-Szczytt
      • Roman ks. Łukomski, poborca orszański (1609), ur. ok. 1580, zm. ok. 1611
     • Mikołaj ks. Łukomski, podsędek ziemski orszański (1606), ur. ok. 1580, x Raina (Regina) Ciechanowiecka
      • Jan Kazimierz ks. Łukomski, ur. ok. 1600, zm. ok. 1631
      • Samuel ks. Łukomski, pułkownik wojsk litewskich, ur. ok. 1600, zm. 1659, x Judyta Korsak
     • Fryderyk Fedor ks. Łukomski, dworzanin królewski (1590), sekretarz królewski (1592), podkomorzy orszański (1600), starosta kryczewski i ołuczycki (1602), kasztelan mścisławski (1610), ur. ok. 1550, zm. 1611, x 1594 Barbara Wężyk (powtórnie zamężna z Sebastianem Mirskim)
      • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1590, Marcjan Gosiewski
      • Aleksandra ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Seweryn Osiński
      • Regina Raina ks. Łukomska, ur. ok. 1570, x Jan Billewicz, ciwun szadowski (1607)
      • Jan Kazimierz ks. Łukomski, ur. ok. 1610, zm. 1643, x 1638 Halszka z Łastowskich Wiesiołowska, sędzina ziemska smoleńska
      • Władysław ks. Łukomski, ur. ok. 1610, x 1 Dorota ks. Sokolińska, x 2 Elżbieta Boratyńska
       • Barbara ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Jan Reutt
       • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Samuel Wojna Jasieniecki
       • Karol Stanisław ks. Łukomski, ur. ok. 1610, zm. 1699
      • Stanisław ks. Łukomski, ur. ok. 1590, zm. 1646, x 1 Aleksandra Galińska, x Aleksandra Chełchowska
       • Stefan ks. Łukomski (z I małżeństwa), ur. ok. 1620,
       • Zofia ks. Łukomska (z I małżeństwa), ur. ok. 1620, x Michał Raczyński
       • Piotr ks. Łukomski (z II małżeństwa), towarzysz chorągwi oboźnego litewskiego, ur. ok. 1630
       • Anna ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1630, x Jan Ostrowski
       • Magdalena ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1630 x Aleksander Szebek
       • Justyna ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1630, x Aleksander Hornowski
       • Eufrozyna ks. Łukomska (z II małżeństwa), ur. ok. 1630, x Sebastian Biegański
       • Wincenty ks. Łukomski (z II małżeństwa), ur. ok. 1640, x Katarzyna Chłusowicz (powtórnie zamężna z Stefanem Kirkorem)
        • Ignacy ks. Łukomski, ur. ok. 1680, zm. 1712
        • Michał ks. Łukomski, stolnik wendeński (1712), ur. ok. 1680, x Joanna z Bykowskich Przeradowska
         • Katarzyna ks. Łukomska, ur. ok. 1720, x Jan Dagoba-Delewacki
         • Bazyli ks. Łukomski, woźny generalny słonimski, ur. ok. 1720, x Franciszka Galińska
          • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1750
          • Józef ks. Łukomski, ur. ok. 1750
          • Jerzy ks. Łukomski, ur. ok. 1750, x Marianna Sakowicz
           • Wincenty ks. Łukomski, ur. ok. 1800, x Anna Kalageorgi
            • Julian ks. Łukomski, ur. ok. 1850
            • Wiktor ks. Łukomski, ur. ok. 1850
            • Włodzimierz ks. Łukomski, ur. 1840, zm. 1902, doktor medycyny, x Aleksandra Ratziej
             • Wszewołod ks. Łukomski, oficer wojsk rosyjskich, ur. 1879
             • Barbara ks. Łukomska, ur. ok. 1880
             • Włodzimierz ks. Łukomski, pułkownik wojsk rosyjskich, ur. 1881, zm. 1923, x Nina Michajłowna ks. Melikowa, ur. 1886, zm. 13 III 1966
             • Sergiusz ks. Łukomski, kapitan wojsk rosyjskich, ur. 10 VI 1884, zm. 8 X 1971
     • Paweł ks. Łukomski, ur. ok. 1570, x Teodora Korsak
      • Anna ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Jan Świętorzecki
      • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Wojciech Kamiński
      • Regina ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Eliasz Dembiński
      • Barbara ks. Łukomska, ur. ok. 1590, x Jan Chłusowicz
      • Jan Władysław ks. Łukomski, sędzia grodzki orszański (1668), poborca orszański (1648), x Anastazja Biskupska
       • Aleksander ks. Łukomski, ur. ok. 1640, zm. 1678
       • Antoni ks. Łukomski, ur. ok. 1640, zm. 1686, x Eufemia Pruska (powtórnie zamężna z Stanisławem Kukielem)
        • Teodor ks. Łukomski, ur. ok. 1680
        • Benedykt ks. Łukomski, ur. ok. 1680
        • Izabela ks. Łukomska, ur. ok. 1680
       • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1640, x Jerzy Uhlik
       • Konstancja ks. Łukomska, ur. ok. 1640, x Kazimierz Michał Hrebnicki
      • Filon ks. Łukomski, ur. ok. 1600, zm. 1656 x Zofia Dembowska
       • Aleksander ks. Łukomski, ur. ok. 1640
       • Paweł ks. Łukomski, strażnik witebski (1688), ur. ok. 1660, zm. 1709, x 1 Anna Hornowska, x 2 Maryna Polikowska
        • Józef ks. Łukomski, ur. ok. 1690, zm. 1717
        • Marianna ks. Łukomska, ur. ok. 1690, x Jan Dłuski
        • Klara ks. Łukomska, ur. ok. 1690, x Michał Chodasiewicz
        • Helena ks. Łukomska, ur. ok. 1690, x Mikołaj Kamieński
        • Katarzyna ks. Łukomska, ur. ok. 1690, x Jerzy Stabrowski
        • Zofia ks. Łukomska, ur. ok. 1690
        • Eustachy Stanisław ks. Łukomski, ur. ok. 1690, x Anna Jaskutel
         • Dominik ks. Łukomski, ur. ok. 1700
         • Teresa ks. Łukomska, ur. ok. 1700, x Bazyli Ostrowski
        • Jerzy ks. Łukomski, ur. ok. 1690, zm. 1752, x 1 Florencja Łukaszewska, x 2 Eleonora Krupienicz
         • Michał ks. Łukomski, ur. ok. 1740, zm. 1774, x Teresa Pawłowicz, ur. ok. 1740, zm. 1774
          • Szymon ks. Łukomski, chorąży, ur. ok. 1780
         • Franciszek ks. Łukomski, strażnik starodubski, ur. ok. 1720, zm. 1790, x 1 Helena Złotogórska, x 2 Marianna Zahorska
          • Jakub ks. Łukomski (z I małżeństwa), ur. ok. 1730
           • Mikołaj ks. Łukomski, ur. ok. 1770
         • Leonard ks. Łukomski, ur. ok. 1730, zm. 1766, x Joanna Ramsz
         • Hilary ks. Łukomski, ur. ok. 1730, x 1 Franciszka Złotogórska, x 2 Marianna Łask
          • Jan ks. Łukomski, ur. ok. 1760
          • Jozafat ks. Łukomski, podstoli witebski (1790), ur. ok. 1760, zm. 1824, x Wiktoria Łask
           • Julian ks. Łukomski, ur. ok. 1780, zm. 1816, x Katarzyna de Laval
            • Klemens ks. Łukomski, ur. ok. 1800
            • Domicela ks. Łukomska, ur. ok. 1800
            • Aleksander ks. Łukomski, ur. ok. 1800
            • Lucjan ks. Łukomski, generał wojsk rosyjskich, ur. 1811, zm. 24 VII 1867
           • Wincenty ks. Łukomski, ur. ok. 1780, zm. ok. 1830, x ok. 1805 Józefa Ostaszewska, ur. 1785
            • Tekla Maria Ludwika ks. Łukomska, ur. 18 IX 1806, x 1832 Ignacy Klukowski, ur. ok. 1804, zm. 10 IX 1865
            • Balbina ks. Łukomska, ur. 15 IV 1808
            • Teodor ks. Łukomski, ur. ok. 1810