Łupek grafitowyskała metamorficzna o wyraźnie zaznaczonej laminacji, złożona głównie z drobnych blastów (ziarn) kwarcu. Zawartość grafitu wynosi do kilku %, jednak ze względu na jego niewielkie rozmiary (zwykle tworzy drobne wrostki w ziarnach kwarcu) oraz intensywną barwę, nadaje skale czarne zabarwienie.

Łupki grafitowe, metałupki ilasto-krzemionkowe z miejscowości Vapenný Dúl w Czechach

Innymi składnikami skały mogą być drobno wykształcone łyszczyki oraz nielicznie występują chloryty. Podrzędnie mogą występować inne minerały, np. skalenie.

Łupki grafitowe powstają w wyniku przeobrażenia łupków ilastych lub piaszczystych bogatych w substancje węglowe lub bitumiczne.

Skała ta jest twarda i odporna na wietrzenie. W masywach zbudowanych ze skał metamorficznych często skałki są zbudowane z łupków grafitowych.

W Polsce łupki grafitowe występują w Sudetach – w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach oraz na Przedgórzu Sudeckim, a także w Tatrach Zachodnich.

Zobacz też edytuj

lidyt