Otwórz menu główne
Łupki grafitowe, metałupki ilasto-krzemionkowe z miejscowości Vapenný Dúl w Czechach

Łupek grafitowyskała metamorficzna o wyraźnie zaznaczonej laminacji, złożona głównie z drobnych blastów (ziarn) kwarcu. Innymi składnikami skały mogą być drobno wykształcone łyszczyki oraz nielicznie występują chloryty. Podrzędnie mogą występować inne minerały, np skalenie. Zawartość grafitu wynosi do kilku %, jednak ze względu na jego niewielkie rozmiary (zwykle tworzy drobne wrostki w ziarnach kwarcu) oraz intensywną barwę, nadaje skale czarne zabarwienie.

Łupki grafitowe powstaje w wyniku przeobrażenia łupków ilastych lub piaszczystych bogatych w substancje węglowe lub bitumiczne.

Skała ta jest twarda i odporna na wietrzenie. W masywach zbudowanych ze skał metamorficznych często skałki są zbudowane z łupków grafitowych.