Łupek piaszczysty

Łupek piaszczystyskała metamorficzna, powstała wskutek przeobrażenia skał zawierających pierwotnie okruchy frakcji psamitowej, aleurytowej i pelitowej. Posiada oddzielność łupkową. Często widoczne są pierwotne struktury sedymentacyjne.

W Polsce łupki piaszczyste występują w Sudetach (Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Góry Bardzkie, Góry Opawskie).

Zobacz teżEdytuj