Śaktyzm – indyjski kult Bogini, żeńskiego aspektu Boga – Absolutu. Bogini ogólnie zwana Śakti lub Dewi stanowi podstawę zarówno ludowej, jak i intelektualistycznej religijności indyjskiej. W obrębie hinduizmu istnieją trzy główne nurty religijno-duchowe, a śaktyzm jest najmniejszym z nich, słusznie kojarzonym z tantrą. Pozostałe dwa nurty to wisznuizm oraz śiwaizm. Pisma i traktaty znane jako tantry stanowią podstawę nauczania i idei prezentowanych przez śaktyzm, uznawany też za nurt bardzo mistyczny, ezoteryczny czy magiczny.

Kult bogini

Wybrane teksty śaktyzmu

edytuj
Brahmandapurana – purana nr 18 z wielkich puran.
Dewibhagawatapurana – purana nr 5 według numeracji wielkich puran.

Postacie bogiń

edytuj

Istnieje dobrze znany panteon trzech Bogiń, żeńskiej trójcy, która w hinduizmie łączy i zespala trzy największe nurty religijne. Śri Saraswati to małżonka Brahmy, Śri Lakszmi jest małżonką Boga Wisznu, a Śri Parwati to małżonka Boga Śiwa. Bogini jest ciepło i dobrotliwie nazywana Matką (Ma (tytuł), Amma) lub Mateczką (Ambika) i reprezentowana przez linię Świętych Kobiet pełniących rolę Guru – mistrzyń i przewodniczek życia duchowego o wielkiej osobistej charyzmie, wiedzy i umiejętności.

Każda z form kultowych posiada kilkanaście ważniejszych odmian nazywanych osobnym imieniem i bardzo dokładnie opisywanych. Najbardziej znane imiona Bogini Śakti-Kundalini to Dewi, Kali, Durga, Parwati, Uma, Sati, Annapurna, Lalita, Kamala, Śriwidja.

Formy kultu

edytuj

Kultywuje się codzienne praktyki wielbienia 108, 300 lub 1008 świętych imion – właściwości przynależnych do Bogini, które człowiek powinien rozwijać w swej drodze udoskonalania i rozwoju wewnętrznego. Najbardziej popularnym zbiorem takich cech – imion jest Lalita-Sahasra-Nama ( Tysiąc imion Bogini Śri Lalita Dewi).

Mantry

edytuj

Przykładowe krótkie mantry Kultu Bogini:

  • Om Śaktyai Namah! – Boskiej Mocy i Potędze Chwała!
  • Om Durgyai Namah! – Bogini Zwycięskiej Chwała!
  • Om Lalityai Namah! – Bogini Piękna Chwała!
  • Om Parwatyai Namah! – Dobrotliwej Bogini Chwała!
  • Om Kālyai Namah! – Bogini Czasu Chwała!
 
Ceremonia ze Śri Meru jantrą

Ścieżki śaktyzmu

edytuj

W śiaktyzmie wyróżnić można dwie ścieżki:

Święte miejsca śaktyzmu

edytuj