Ściąga, ściągawka (także bryk albo zgapa) – nieformalny dokument, często podający w sposób skrócony podstawowe dane na jakiś temat, tworzony przez osobę uczącą się (uczeń, student, nowy pracownik).

Różne rodzaje ściąg

Ściągi szkolne edytuj

Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.

Najczęściej spotykaną formą ściągi jest długa wstęga papieru o szerokości ok. 2–5 cm zapisana drobnym pismem i złożona w harmonijkę lub zwinięta w rulonik. Skrajnym przykładem ściągi mogą być tzw. gotowce („pasztety”), czyli bogate opracowania na różne, przewidywane przez zdającego tematy egzaminu, wykonane w formie zbliżonej do materiałów egzaminacyjnych i podkładane zamiast pracy egzaminacyjnej. Zdarzają się też bardziej nietypowe ściągi, na przykład napisane na ręce, na kartce (lub ławce) długopisem z tuszem widocznym tylko w świetle ultrafioletowym. Istnieją też ściągi do przewijania, których konstrukcja oparta jest na dwóch walcach.

W związku z popularnością telefonów komórkowych i montowaniu w nich dużych wyświetlaczy spotykaną metodą ściągania staje się wgrywanie do telefonów całych dokumentów w formie plików tekstowych lub PDF, które z powodzeniem zastępują ściągi papierowe.

Inne rodzaje ściąg edytuj

Ściąga to także nieformalna nazwa skrótowej instrukcji obsługi jakiegoś skomplikowanego urządzenia, procesu lub programu (zwłaszcza programu komputerowego) pozwalająca szybko (i bez długiego studiowania „opasłej instrukcji”) zacząć z nimi pracę lub uruchomić podstawowe ich funkcje.

Ściągami bywają nazywane też krótkie spisy najczęściej używanych klawiszy tzw. skrótów, szybkiego dostępu lub komend stosowanych przy obsłudze niektórych programów i systemów komputerowych.

Wielu producentów dołącza tego typu dokumenty do pełnej instrukcji obsługi swoich produktów. Tego typu ściągawki (często dostępne w języku angielskim pod nazwą: Quick Reference, Quick Start lub Reference card, Quick reference card, Cheat sheet) są szczególnie szeroko rozpowszechnione w informatyce. Spowodowane jest to dużą liczbą poleceń, rozkazów, komend i „ścieżek postępowania”, które musi opanować programista komputerowy.

Dostęp do niektórych profesjonalnie opracowanych „bryków” może być płatny. Zwykle jednak można je pobrać bezpłatnie ze strony producenta.

Przykład edytuj

Zobacz też edytuj