Ściana (stereometria)

jeden z wielokątów, który tworzy brzeg wielościanu