Ścieżka audytu

Ścieżka audytu (ślad rewizyjny, ang. audit trail) – to dokument zawierający przejrzysty opis przebiegu danej operacji finansowej, gospodarczej lub innego procesu od samego początku aż po zakończenie, z opisem sposobu dokumentowania i kontroli tych operacji.

Ścieżka audytu powinna umożliwiać śledzenie kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania pojedynczej operacji lub procesu. Jest narzędziem wspomagającym zarządzanie w organizacji i jest jednym z podstawowych mechanizmów kontroli wewnętrznej, umożliwiającym wykrycie luk i niesprawności w procesie.

Ścieżka audytu często wykorzystywana jest w trakcie audytów wewnętrznych do zrozumienia przebiegu procesu, analizy kontroli wewnętrznej oraz identyfikacji słabych punktów procesu.

BibliografiaEdytuj

  • R. Patterson: Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. ISBN 83-86543-59-0.