Ścieżka przyrodnicza Las

Ścieżka przyrodnicza „Las” – zielono znakowana ścieżka dydaktyczna w Biebrzańskim Parku Narodowym[1], w granicach wsi Trzyrzeczki w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka[2]. Jest to zamknięta pętla zaczynająca się i kończąca przy parkingu obok leśniczówki Trzyrzeczki. Długość 3,2 km[3].

Ścieżka prowadzi przez las Trzyrzeczki o powierzchni około 500 ha. Nazwa pochodzi od tego, że przepływają przez niego trzy strumienie. Jest to pozostałość Puszczy Nowodworskiej, która kiedyś była największą puszczą w Kotlinie Biebrzańskiej. Las Trzyrzeczki charakteryzuje się dużą różnorodnością, składa się z wielu zespołów roślinnych: grądów, borów bagiennych, brzezin moczarowych. Rosną w nim m.in. dęby, graby, lipy, klony, jesiony, brzozy, sosny, olsze czarne i świerki. Wiosną w runie leśnym bardzo licznie zakwita zawilec gajowy i zawilec żółty, kokorycze, przylaszczki. Można obserwować ślady łosi, jeleni, dzików. Na drzewach bardzo licznie występuje rozsypek srebrzysty i złotorost pyszny, ale są także takie rzadkie gatunki jak mąkla tarniowa i odnożyce. Na powalonych i rozkładających się drzewach bogata fauna owadów[3]. Przy ścieżce jest 9 opracowanych przez Biebrzański Park Narodowy tablic edukacyjnych[4].

W lesie Trzyrzeczki znajdują się także porośnięte mchami betonowe bunkry wybudowanej przez Rosjan podczas II wojny światowej linii Mołotowa[5].

Przypisy edytuj

  1. Ścieżki edukacyjne Biebrzańskiego Parku Narodowego, Biebrzański Park Narodowy [dostęp 2022-05-14].
  2. Geoportal. Mapa lotnicza [dostęp 2022-05-12].
  3. a b Andrzej Kalinowski (red.), Biebrzański Park Narodowy: szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, przyroda, historia. Przewodnik, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2019, ISBN 978-83-64505-68-3.
  4. Ścieżka edukacyjna Las – Leśniczówka Trzyrzeczki, Biebrza 24 [dostęp 2022-05-14].
  5. Na podstawie tablicy informacyjnej ścieżki dydaktycznej.