Ścisłe łączenie akordów

Ścisłe łączenie akordów triady harmonicznej w stosunku kwintyEdytuj

Takie połączenie może zajść, kiedy łączymy:

 • tonikę (T) z subdominantą (S)
 • subdominantę z toniką
 • tonikę z dominantą (D)
 • tonikę z dominantą
 • moll tonikę (˚T) z moll subdominantą (˚S)
 • moll subdominantę z moll toniką
 • moll tonikę z dominantą
 • subdominantę z moll toniką

Zasady, według których łączymy 2 trójdźwięki bez przewrotów w stosunku kwinty:

 1. Należy zachować dźwięk wspólny (w tym samym głosie)
 2. Bas należy poprowadzić z prymy pierwszego akordu na prymę drugiego akordu skokiem o kwartę lub w kwintę w górę lub w dół.
 3. Pozostałe głosy należy poprowadzić „najbliższą drogą” na dźwięki składowe drugiego akordu, przy czym najpierw należy poprowadzić tercję (dwojenie tercji jest niedozwolone). W rezultacie obydwa głosy powinny wykonać ruch o sekundę w górę lub w dół w równoległych tercjach lub sekstach.

Ścisłe łączenie akordów triady harmonicznej w stosunku sekundyEdytuj

Takie połączenie może zajść, kiedy łączymy:

 • subdominantę (S) z dominantą (D)
 • moll subdominantę (˚S) z dominantą
 • moll subdominantę (˚S) z moll dominantą (˚D)
 • moll dominantę z subdominantą
 • moll dominantę z moll subdominantą

Ze względu na obecność dźwięku prowadzącego unika się łączenia dominanty w postaci durowej z subdominantą lub moll subdominantą.

Zasady, według których łączymy 2 trójdźwięki bez przewrotów w stosunku sekundy:

 1. Bas należy poprowadzić z prymy pierwszego akordu na prymę drugiego akordu ruchem o sekundę (nie o septymę).
 2. Pozostałe głosy należy poprowadzić ruchem przeciwnym do basu na najbliższe dźwięki składowe drugiego akordu, przy czym najpierw należy poprowadzić tercję (dwojenie tercji jest niedozwolone). W rezultacie dwa głosy postępują o sekundę w górę lub w dół w równoległych tercjach lub sekstach, a ostatni z głosów porusza się o tercję w tym samym kierunku, co dwa poprzednie.