Śląski Oddział Straży Granicznej

jeden z oddziałów Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej imienia nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu – jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej ochraniający granicę polsko-czeską i polsko-słowacką[a]. Oddział został zlikwidowany 30 czerwca 2013 roku i reaktywowany 1 września 2016 roku. Przywrócona jednostka obejmuje obszar województwa śląskiego i opolskiego z placówkami SG w: Opolu, Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej, Katowicach-Pyrzowicach[3] i od 1 września 2021 w Sosnowcu[4].

Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
Logo
Ilustracja
Komenda ŚlOSG w Raciborzu (sierpień 2017)
Państwo

 Polska

Data utworzenia

16 maja 1991;
(data przywrócenia 1 września 2016)

Siedziba

Racibórz

Komendant Oddziału

gen. bryg. SG
Adam Jopek[1]

Zastępcy komendanta

płk SG Adam Kurek[2]
ppłk SG Grzegorz Dorożyński[2]

Adres
47-400 Racibórz
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Położenie na mapie Raciborza
Mapa konturowa Raciborza, w centrum znajduje się punkt z opisem „Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, po lewej znajduje się punkt z opisem „Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego”
Położenie na mapie powiatu raciborskiego
Mapa konturowa powiatu raciborskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego”
Ziemia50°05′42″N 18°12′37″E/50,095000 18,210278
Strona internetowa
Tablice informacyjne (sierpień 2017)

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

W dniu 7 maja 1991 roku Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał zarządzenie nr 021 na mocy którego z dniem 16 maja 1991 roku rozwiązano Górnośląską Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach. Jednocześnie na mocy tego zarządzenia został utworzony Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.

Decyzją nr 27 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 maja 1993 roku nadano Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu imię „Powstańców Śląskich” oraz sztandar[5]. Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce 10 listopada 1993 roku na Górze św. Anny.

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Śląskiego Oddziału Straży Granicznej[6].

Śląski Oddział Straży Granicznej funkcjonował do 30 czerwca 2013 roku, kiedy to zmieniono nazwę na Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu[7].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U z dnia 2 maja 2016 r.) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z dniem 1 września zmienił nazwę na Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu[3].

Zarządzeniem nr 81 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lipca 2016 roku, załącznik nr 9, określono i wprowadzono nowy symbol Śląskiego Oddziału Straży Granicznej[8].

Zasięg terytorialnyEdytuj

Śląski Oddział Straży Granicznej powstał na bazie Górnośląskiej Brygady WOP. Ochraniał granicę państwową od znaku granicznego nr III/348 (włącznie) do znaku granicznego nr IV/170 (wyłącznie). Zabezpieczał odcinek polsko-czechosłowackiej granicy o łącznej długości 242,99 km od Godowa po Gierałcice[9].

Z dniem 1 grudnia 1998 roku Śląski Oddział przejął pod ochronę dalsze 76 km odcinka granicy ze zlikwidowanego Beskidzkiego OSG. Był w tym czasie odpowiedzialny za ochronę granicy z Czechami na długości 320 km od znaku granicznego nr I/1 (włącznie) do znaku granicznego nr II/170 (wyłącznie). Strefa nadgraniczna objęła swym zasięgiem: 31 gmin, na obszarze województwa śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, wodzisławski, raciborski) 16 gmin na terenie województwa opolskiego (powiaty: głubczycki, prudnicki, nyski (częściowo), krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski)[10].

Z dniem 12 stycznia 2002 roku przejął pod ochronę dalsze 32 km odcinka granicy od Sudeckiego OSG i ochraniał granicę na odcinku 358,04 km od znaku granicznego nr I/1 (włącznie) do znaku granicznego nr II/200 (wyłącznie), obejmujący województwo śląskie z wyłączeniem powiatu żywieckiego oraz wchodząca w skład powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na północ od linii biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków i Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka oraz województwo opolskie[11].

Na dzień 1 stycznia 2005 roku zasięg terytorialny oddziału obejmował województwo śląskie: (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) i z powiatu cieszyńskiego części obszaru gminy Istebna położoną na północ od linii biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej z Republiką Czeską, do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, do granicy gmin Istebna i Milówka oraz województwo opolskie[12].

Na dzień 1 kwietnia 2011 roku zasięg terytorialny oddziału obejmował województwa: opolskie i śląskie z wyłączeniem: powiatu żywieckiego oraz z powiatu cieszyńskiego części obszaru gminy Istebna położonego na południe od linii biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków i Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka[13].

W terytorialnym zasięgu działania oddziału, terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych[14], a po reorganizacji w 2004 roku komendant oddziału i komendanci placówek[15].

Struktura organizacyjnaEdytuj

Struktura organizacyjna Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 16 maja 1991 roku przedstawiała się następująco:

 
Symbol Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich
 • Komendant Oddziału – mjr SG Mieczysław Podhorodyński
 • Zastępca Komendanta Oddziału – płk SG Marian Kowalski[16]
 • Starszy Radca Prawny – nn
 • Wydział Ochrony Granicy Państwowej – mjr SG Stanisław Mika (Naczelnik)
 • Wydział Kontroli Ruchu Granicznego – mjr SG Jan Kohut (Naczelnik)
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy – ppłk SG Henryk Kulej (Naczelnik)
  • Grupa Dochodzeniowo-Śledcza w Prudniku – kpt. SG Sergiusz Hadrych (Kierownik)
 • Wydział Prezydialny – ppłk SG Mirosław Szypowski (Naczelnik)
 • Wydział Łączności i Informatyki – mjr SG Jan Stradomski (Naczelnik))[17]
 • Wydział Kadr i Szkolenia – ppłk SG Marian Strojny (Naczelnik)[18]
 • Wydział Finansów – mjr SG Ryszard Bociek (Naczelnik)
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia – mjr SG Waldemar Jakubek (Naczelnik):
  • Kompania Zabezpieczenia – por. SG Artur Kasperczak (Dowódca)
  • Grupa Zabezpieczenia i Techniki w Prudniku – st. chor. sztab. SG Edward Kowalczyk (Kierownik)
  • Grupa Zabezpieczenia i Techniki w Głubczycach – por. SG Krzysztof Kołodyński (Kierownik)
 • Samodzielna Kompania Odwodowa SG w Prudniku – kpt. SG Mirosław Brożko (Dowódca)
 • Służba Zdrowia – kpt. SG lek. Witold Wieczorek (Kierownik):
  • Izba Chorych w Prudniku.

W 1991 roku Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlegały[9]:

W 1992 roku została utworzona:

W 1994 roku:

 • Samodzielna Kompania Odwodowa SG w Prudniku została przeniesiona do Głubczyc
 • Została utworzona Strażnica SG w Pokrzywnej od 01.05.1994 do 2001 roku

1 maja 1994 roku została utworzona:

W październiku 1994 roku została utworzona:

1 grudnia 1998 roku z rozformowanego Beskidzkiego OSG, oddziałowi podporządkowano:[20].

W 1999 roku Samodzielna Kompania Odwodowa SG w Głubczycach została przeniesiona do Cieszyna i funkcjonowała do 5 listopada 2005 roku, kiedy to została rozwiązana[b].

1 marca 2000 roku została utworzona:

1 lutego 2001 roku została utworzona (ponownie odtworzona):

 • Strażnica SG w Pomorzowicach od 01.02.2001 do 23 sierpnia 2005

12 stycznia 2002 roku z Sudeckiego OSG, oddziałowi podporządkowano:

Od 2003 roku funkcjonowanie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36) z późniejszymi zmianami.

Komendą oddziału kierował Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

W skład komendy oddziału wchodziły komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz stanowiska radców prawnych, rzecznik prasowy, specjalista do spraw przeciwpożarowych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i kapelan, oraz Zespół Audytu Wewnętrznego, które były bezpośrednio nadzorowane przez Komendanta Oddziału[21].

 • Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału były[21]:
  • Wydział Prezydialny
  • Wydział Graniczny
  • Wydział Operacyjno-Śledczy
  • Wydział do Spraw Cudzoziemców
  • Wydział Koordynacji Działań
  • Wydział Łączności i Informatyki
  • Wydział Kadr i Szkolenia
  • Wydział Finansów
  • Wydział Techniki i Zaopatrzenia
  • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
  • Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli
  • Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka
  • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
  • Samodzielna Sekcja Szkolenia w Cieszynie (od 09.2003 roku do 06.2009 roku)
  • Kompania Szkolna w Cieszynie.

Od 24 sierpnia 2005 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[22].

24 sierpnia 2005 roku Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlegały:

15 stycznia 2008 roku zostały powołane[23]:

Od 18 lutego 2009 roku w strukturze Śląskiego Oddziału SG znajdowała się Wspólna Placówka w Chotěbuz, realizująca zadania polegające na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa poprzez współpracę służb granicznych, policyjnych i celnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej[27].

1 stycznia 2010 roku została powołana[25]:

15 maja 2010 roku została powołana:

Od 16 grudnia 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku (rozformowania) w terytorialnym zasięgu służbowej działalności Śląskiego OSG funkcjonowało 5 placówek SG, spośród których 3 miały przypisane odcinki granicy[28], o łącznej długości 358,04 km:

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Granicę polską-słowacką do 1 września 2016 roku.
 2. Zakończenie służby w Straży Granicznej funkcjonariuszy służby kandydackiej, przejście SG na system służby zawodowej.

PrzypisyEdytuj

 1. Adam Jopek z Suchej Beskidzkiej awansowany na generała brygady. sucha24.pl, 2021-11-05. [dostęp 2021-11-05]. (pol.).
 2. a b Kierownictwo Oddziału. slaski.strazgraniczna.pl, 2022-03-01. [dostęp 2022-04-24]. (pol.).
 3. a b Od dziś w strukturach SG funkcjonuje Śląski Oddział Straży Granicznej. strazgraniczna.pl, 2016-09-01. [dostęp 2016-09-01]. (pol.).
 4. PSG w Sosnowcu. strazgraniczna.pl, 2021-09-01. [dostęp 2021-09-13]. (pol.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113, poz. 541).
 6. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2010.11, poz. 53).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2013 poz. 342).
 8. Zarządzenie nr 81 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2016, poz. 79).
 9. a b Łach 2013 ↓, s. 293.
 10. muzeumsg ↓.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2001 nr 152, poz. 1733).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2004 nr 219, poz. 2228).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 370).
 14. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Art. 5.1. Tekst ogłoszony (Dz.U. 1990 nr 78, poz. 462).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 16. Mariusz Kolanko: Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG w st. sp. Mariana Kowalskiego. emeryci-sg.org.pl, 2022-04-23. [dostęp 2022-04-23]. (pol.).
 17. Mariusz Kolanko: Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG Jana Stradomskiego. emeryci-sg.org.pl, 2021-06-08. [dostęp 2021-06-09]. (pol.).
 18. Mariusz Kolanko: Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG w st. sp. Mariana Strojnego. emeryci-sg.org.pl, 2021-04-20. [dostęp 2021-04-21]. (pol.).
 19. a b c d e f g h Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 20. Decyzja nr 277 MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie likwidacji Beskidzkiego OSG.
 21. a b Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 22. Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757.
 23. a b c d e f g h Reorganizacja ŚlOSG 15.01.2008.
 24. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. sejm.gov.pl, 2006-06-23. [dostęp 2016-12-30]. (pol.).
 25. a b Reorganizacja ŚlOSG 31.12.2009.
 26. Zniesienie placówki Straży Granicznej w Nysie.
 27. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, zawarte dnia 2 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 96, poz. 796).
 28. a b Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

BibliografiaEdytuj