Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (skrót bibliograficzny − SSHT) − periodyk naukowy środowiska teologów oraz historyków katowickich ukazujący się od 1968 roku. W 1998 roku stał się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu 7 listopada 2000 roku Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach − organem naukowym tegoż wydziału.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Wydawca Księgarnia św. Jacka
Rodzaj czasopisma historia, teologia
Pierwszy numer 1968
Redaktor naczelny ks. dr Wojciech Surmiak
Średni nakład 200 egz.
Format B5
ISSN 0137-3447
Strona internetowa

Pierwszy tom SSHT ukazał się w 1968 roku i był drugim po Studiach Warmińskich periodykiem naukowym wydawanym przez lokalne środowiska teologiczne. Do chwili przekształcenia SSHT w półrocznik, ukazały się 34 tomy. Wszystkie artykuły poddawane są recenzji wewnętrznej i zewnętrznej, posiadają streszczenia obcojęzyczne. Od 2000 roku Redakcja zmieniła profil wydawniczy periodyku poszerzając grono Autorów i problematykę. W dziale historycznym preferuje się nadal tematykę śląską, ale widzianą w kontekście „Kresów” nie tylko zachodnich, ale także wschodnich.

Redaktorzy naczelniEdytuj

Rada naukowa: ks. prof. dr Edmund Kowalski - Accademia Alfonsiana - Rzym, ks. prof. dr hab. Marian Machinek - UWM - Olsztyn, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ks. prof. Józef Niewiadomski - Universitat Innsbruck, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak - UKSW - Warszawa, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

BibliografiaEdytuj

  • Profil rocznika i zamierzenia. (Dyskusja redakcyjna), SSHT 1975, t. 8, s. 163-166;
  • Jerzy Myszor, Ks. Remigiusz Sobański - redaktor „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" 1968-1975, SSHT 2001, t. 34, s. 35-40.