Śmierć Adolfa Hitlera

śmierć dyktatora III Rzeszy (Berlin; 1945)
Okładka amerykańskiej gazety Stars and Stripes z maja 1945

Najprawdopodobniej śmierć Adolfa Hitlera nastąpiła 30 kwietnia 1945 pomiędzy godziną 15:30 a 15:50 w jego gabinecie w tak zwanym bunkrze Führera pod ogrodem Starej Kancelarii Rzeszy w Berlinie przy Wilhelmstraße 77. Wkrótce po tym, ciała jego i partnerki - Evy Braun, zostały spalone u wyjścia ewakuacyjnego bunkra przez najbliższych współpracowników Hitlera przy użyciu około 160 litrów benzyny[1].

Uważa się, że przyczyną śmierci Hitlera mogły być:

  • strzał samobójczy,
  • samobójstwo poprzez otrucie,
  • samobójstwo poprzez otrucie i samobójczy strzał,
  • zabójstwo („strzał łaski” ze strony któregoś z adiutantów).

Trzy ostatnie wersje w różnych okresach były usilnie rozpowszechniane przez propagandę radziecką, a za nią przez cały świat.

Ciała Adolfa i Evy nigdy nie znaleziono, co stało się pożywką do podsycanych przez samego Stalina spekulacji, o rzekomej ich ucieczce do Ameryki Południowej czy Hiszpanii[2]. W rzeczywistości, jeszcze w maju 1945 Smiersz przeprowadził identyfikację jedynych materialnych pozostałości po Evie Braun i Adolfie Hitlerze – fragmentów uzębienia znalezionych w nieznanych do tej pory okolicznościach[3]. Materiałów tych wówczas nie opublikowano.

W maju 1946 tajna ekipa NKWD[4] przeprowadziła pierwsze od końca wojny i jedyne badanie kryminalistyczne miejsca śmierci Hitlerów, w toku którego w miejscu śmierci Adolfa Hitlera stwierdzono:

Na podstawie dużej liczby rozbryzgów i strużek krwi na sofie należy wnioskować, że zranieniu towarzyszyło wydatne wynaczynienie, wobec czego należy je określić jako zagrażające życiu. W momencie zranienia dana osoba musiała siedzieć w prawym rogu sofy, przy poręczy [...]. Uszkodzenie głowy było następstwem strzału w głowę, a nie uderzenia ciężkim przedmiotem [...]. Po zranieniu w głowę, ranny stracił przytomność i przez jakiś czas trwał nieruchomo w pozycji siedzącej z głową przechyloną ku prawej poręczy[4].

Ponieważ materiał ten nie potwierdzał oficjalnej wersji samobójstwa przez otrucie, został bezterminowo utajniony[4]. Dotarcie do niego stało się możliwe dopiero w połowie lat 90. XX wieku.

Również w roku 1946 i również przez Rosjan znalezione zostały fragmenty kości, w tym czaszki Führera (jak wówczas sądzono). W kwietniu 1970 ówczesny szef KGBJurij Andropow, za zgodą Komitetu Centralnego KPZR, spowodował fizyczne unicestwienie przechowywanych nadal tajnie w koszarach w Magdeburgu doczesnych szczątków uznawanych przez Rosjan za zwłoki Hitlera i jego partnerki[4]. Zachowała się jedynie czaszka. W roku 2009 została ona zbadana przez amerykańskiego archeologa. Nie potwierdzono jednak, że należała do Hitlera, lecz do kobiety w wieku 20–40 lat[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Uwe Bahnsen, James O’Donnel: Katakumba. Ostatnie Dni w Bunkrze Hitlera, Wydawnictwo Adamski i Bieliński, 2003, ​ISBN 83-89187-36-1​.
  2. Joachim Fest: Hitler i upadek III Rzeszy, Wydawnictwo Świat Książki, 2003, ​ISBN 83-7311-882-9​.
  3. Śmierć Hitlera; materiały Smierszu zebrane bezpośrednio po zdobyciu Berlina w poszukiwaniu Hitlera, pod redakcją W.K. Winogradow, J.F. Pogonyj i N.W. Tiepcow, Wydawnictwo Amber, 2006, ​ISBN 83-241-2694-1​.
  4. a b c d Teczka Hitlera; materiały wieloletniego śledztwa utajnionego przez Stalina (ДЕЛО Но-1-Г-23), pod redakcją Henrik Eberle & Matthias Uhl, Wydawnictwo Świat Książki, 2005, ​ISBN 83-247-0047-1​.
  5. meg: Sensacyjne odkrycie: Hitler nie popełnił samobójstwa?. W: wp.pl [on-line]. Wirtualna Polska. [dostęp 28 września 2009].