Śródpiersie owadów

Śródpiersie (łac. mesosternum) – sternum czyli brzuszny skleryt śródtułowia owadów[1]. Określenie używane również ogólnie na brzuszną stronę śródtułowia[2][3].

Śródpiersie muchówki oznaczone liczbą 8
Śródpiersie kózki oznaczone liczbą 21

W skład śródpiersia wchodzić może eusternum i położone za nim spinasternum, jednak płytki te mogą być ze sobą zlane[4][2]. Z eusternum śródtułowia wyrastają apofizy sternalne, które mogą być wykształcone w mesofurca. Eusternum podzielone może być na przednie basisternum i tylne sternellum lub furcasternum[2][4][1]. Linię podziału może stanowić od wewnątrz sternocosta, której na zewnątrz odpowiada szew sternakostalny. Przednia część eusternum śródtułowia może być oddzielona przez szew presternalny, tworząc presternum śródtułowia[4].

U błonkówek właściwe śródpiersie, czyli brzuszny skleryt śródtułowia, jest z zewnątrz niewidoczne, prawdopodobnie wskutek inwaginacji do wnętrza tułowia. Terminu śródpiersie (mesosternum) używa się u nich na określenie brzusznej części mesopleurosternum, położonej poniżej szwów transepisternalnych, o ile są one widoczne[3].

U chrząszczy właściwe śródpiersie uległo całkowitej internalizacji, natomiast brzuszna płytka śródtułowia powstaje przez zrośnięcie preepisternum i katepisternum i oddzielona jest od anepisternum szwem anapleuralnym. Przód śródpiersia oddzielony jest zwykle przewężeniem i nosi nazwę prepectus. Ze względu na brak homologii między takim śródpiersiem a właściwym mesosternum określa się je jako mesowentryt (mesoventrite)[2].

U muchówek dobrze wykształcone śródpiersie występuje rzadko, spotykane jest u prymitywnych muchówek długoczułkich oraz u Hippoboscidae, Nycteribiidae i Braulidae. Zwykle dzieli się ono na prosternit śródtułowia, mezosternit śródtułowia i metasternit śródtułowia[5].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Armand R. Maggenti, Scott Lyell Gardner: Online Dictionary of Invertebrate Zoology. 2005, s. 555.
  2. a b c d Zoologia t. 2 Stawonogi cz. 2 Tchawkodyszne. Czesław Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 59, 263, 492.
  3. a b I. Miko: Mesosternum. [w:] Hymenoptera Anatomy Ontology Portal [on-line]. 2009-2014. [dostęp 2015-07-21].
  4. a b c VIII: The Thorax. W: R. E. Snodgrass: Principles of Insect Morphology. Cornell University Press, 1935.
  5. Przemysław Trojan: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XXVIII Muchówki – Diptera, zeszyt 1 – wstępny. Warszawa: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1957, s. 25-26.