Środek płatniczybanknoty i monety nominowane w określonej walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwa.

Współcześnie emitentem prawnych środków płatniczych jest bank centralny.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Damian Cyman: Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-83-264-4523-1.