Świętosław z Wojcieszyna

Świętosław z Wojcieszyna (ur. w Wojcieszynie) – polski prawnik, wikariusz generalny warszawski, działający w XV wieku.

Świętosław z Wojcieszyna
Miejsce urodzenia Wojcieszyn
Zawód, zajęcie prawnik, wikariusz, archidiakon

W 1422 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Bakalaureat uzyskał w 1426, zaś w 1429 magisterium artium. Później studiował prawo. Przed 1441 uzyskał tytuł doktora dekretów. W latach 1441–1446 pełnił funkcję oficjała i wikariusza generalnego warszawskiego. Był też kustoszem kolegiaty św. Jana w Warszawie. Jako archidiakon reprezentował w 1462 w Piotrkowie księcia mazowieckiego Konrada III, broniąc jego praw do Płocka.

Świętosław przełożył z łaciny na język polski Statuty Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Rękopiśmienny zapis przekładu, dokonany przez Mikołaja Suleda w Kodeksie Świętosławowym, datowany jest na rok 1449.

BibliografiaEdytuj

  • Teresa Michałowska: Literatura polskiego średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 806. ISBN 978-83-01-16675-5.