Światłosiła

Światłosiła – stosunek średnicy instrumentu optycznego do jego ogniskowej:

gdzie:

– średnica obiektywu,
ogniskowa.

Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła.

W fotografii używa się do tego celu pojęcia „liczba przysłony”, które jest odwrotnością światłosiły, a światłosiła nazywana jest potocznie „jasnością obiektywu”, choć w rzeczywistości jest wartością otworu względnego obiektywu, czyli pierwiastkiem jasności obiektywu.