Światowy Dzień Pokoju

Światowy Dzień Pokoju – obchody ustanowione z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wydaje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyką pokoju.

Światowy Dzień Pokoju
Dzień

1 stycznia

Typ święta

kościelne

Religie

Kościół katolicki

Zwyczaje

co rok inny temat wybrany przez papieża

Znaczenie

problemy związane z tematyką pokoju skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli

Podobne święta

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Idea Światowego Dnia PokojuEdytuj

W orędziu wydanym na I Światowy Dzień Pokoju (1.01.1968) papież Paweł VI, przedstawiając jego ideę, napisał m.in.:

"Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z wezwaniem, aby dzień 1 stycznia 1968 r. był obchodzony na całym świecie jako "Dzień Pokoju". Pragnęlibyśmy też, by obchody te ponawiano każdego roku, tak aby pierwszy dzień w kalendarzu, który odmierza rytm ludzkiego życia w czasie, stał się jak gdyby zapowiedzią i obietnicą tego, iż w przyszłych dziejach ludzkości będzie panował pokój, oparty na sprawiedliwej i dobroczynnej równowadze.

Sądzimy, że propozycja ta wyraża pragnienia narodów i ich rządów, instytucji międzynarodowych starających się zachować pokój na świecie, instytucji religijnych głęboko zainteresowanych umacnianiem pokoju, ruchów kulturalnych, politycznych i społecznych, które z pokoju czynią swój ideał, młodzieży, najwyraźniej dostrzegającej nowe drogi cywilizacji i konieczność jej pokojowego rozwoju, ludzi mądrych, którzy widzą, jak bardzo pokój jest dziś niezbędny i zarazem zagrożony.

Propozycja ustanowienia pierwszego dnia roku "Dniem Pokoju" nie ma być zatem inicjatywą wyłącznie naszą, religijną, to znaczy katolicką; pożądane jest, aby przyłączyli się do niej wszyscy prawdziwi przyjaciele pokoju, jak gdyby była to ich własna inicjatywa, oraz by wyrażała się ona w dowolnych formach, odpowiadających indywidualnemu charakterowi wszystkich, którzy dostrzegają, jak piękne i jak niezbędne dla umocnienia pokoju – tego podstawowego dobra – jest połączenie wszystkich głosów współczesnej ludzkości w jednogłośny chór."

Tematy kolejnych Światowych Dni PokojuEdytuj

Paweł VI

 • 1968 – O uroczystym obchodzeniu “Dnia Pokoju” (był to właściwie dokument programowy, a nie orędzie we właściwym znaczeniu; I Światowy Dzień Pokoju)
 • 1969 – Obrona praw człowieka – drogą do pokoju (II)
 • 1970 – Pojednanie wychowuje do pokoju (III)
 • 1971 – Każdy człowiek jest moim bratem (IV)
 • 1972 – Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości (V)
 • 1973 – Pokój jest możliwy (VI)
 • 1974 – Pokój zależy również od ciebie (VII)
 • 1975 – Pojednanie drogą do pokoju (VIII)
 • 1976 – Prawdziwy oręż pokoju (IX)
 • 1977 – Jeśli chcesz pokoju, broń życia (X)
 • 1978 – Odrzucamy przemoc, popieramy pokój (XI)

Jan Paweł II

 • 1979 – Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju (było to ostatnie hasło, przygotowane przez Pawła VI, orędzie napisał już Jan Paweł II) (XII)
 • 1980 – Prawda siłą pokoju (XIII)
 • 1981 – Chcesz służyć pokojowi – szanuj wolność (XIV)
 • 1982 – Pokój – dar Boga powierzony ludziom (XV)
 • 1983 – Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów (XVI)
 • 1984 – Pokój rodzi się z serca nowego (XVII)
 • 1985 – Pokój i młodzi idą razem (XVIII)
 • 1986 – Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (XIX)
 • 1987 – Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (XX)
 • 1988 – Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (XXI)
 • 1989 – Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (XXII)
 • 1990 – Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (XXIII)
 • 1991 – Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (XXIV)
 • 1992 – Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (XXV)
 • 1993 – Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (XXVI)
 • 1994 – Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (XXVII)
 • 1995 – Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (XXVIII)
 • 1996 – Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (XXIX)
 • 1997 – Przebacz, a zaznasz pokoju (XXX)
 • 1998 – Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (XXXI)
 • 1999 – Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (XXXII)
 • 2000 – Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (XXXIII)
 • 2001 – Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (XXXIV)
 • 2002 – Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (XXXV)
 • 2003 – “Pacem in terris”: nieustanne zobowiązanie (XXXVI)
 • 2004 – Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (XXXVII)
 • 2005 – “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) (XXXVIII)

Benedykt XVI

 • 2006 – Pokój w prawdzie (XXXIX)
 • 2007 – Osoba ludzka sercem pokoju (XL)
 • 2008 – Rodzina wspólnotą pokoju (XLI)
 • 2009 – Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju (XLII)
 • 2010 – Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia (XLIII)
 • 2011 – Wolność religijna drogą do pokoju (XLIV)
 • 2012 – Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju (XLV)
 • 2013 – Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój (XLVI)

Franciszek

 • 2014 – Braterstwo podstawą i drogą do pokoju (XLVII)
 • 2015 – Wspólnie przeciw niewolnictwu (XLVIII)
 • 2016 – Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój (XLIX)
 • 2017 – Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju (L)
 • 2018 – Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju (LI)
 • 2019 – Dobra polityka służy pokojowi (LII)
 • 2020 – Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne (LIII)
 • 2021 – Kultura troskliwości jako droga do pokoju (LIV)[1]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Światowy Dzień Pokoju – materiały na brewiarz.katolik.pl, do pobrania w wersji płatnej orędzia Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka [aktualizacja: 17.01.2019]

Linki zewnętrzneEdytuj