Otwórz menu główne

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (ang. World Day of Social Justice) – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony corocznie 20 lutego.
Pierwsze obchody odbyły się w roku 2009. Decyzja została podjęta 26 listopada 2007 na 62. sesji Zgromadzenia.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
Dzień 20 lutego
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Znaczenie promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia
Podobne święta Międzynarodowy Dzień Solidarności,
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Liczące 192 członków Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie rezolucję, w której wzywa kraje członkowskie, by poświęciły ten dzień promocji inicjatyw, które na poziomie krajowym wspierają realizację celów i założeń przyjętych na Światowym Szczycie na rzecz Rozwoju Społecznego (Kopenhaga, 6-12.03.1995) oraz na 24. sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego w Genewie, zatytułowanej „Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego i przyszłe lata: osiągnięcie rozwoju społecznego przez wszystkich ludzi na świecie ulegającym globalizacji” (Szczyt Społeczny + 5).

Rządy, które spotkały się w ramach Szczytu, zobowiązały się wspierać walkę z ubóstwem, dążenie do pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie "uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości płci, dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli".

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj