Świetlica środowiskowa

Budynek świetlicy środowiskowej „Arka” w Bełchatowie

Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

Podstawy prawne działań świetlic środowiskowychEdytuj

Ogólne cele działań świetlic środowiskowychEdytuj

  • współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą
  • pomoc w nauce
  • zapewnianie posiłków podopiecznym
  • organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
  • wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin