Źródło krasowe

Źródło krasowe – stały lub okresowy wypływ wód krasowych na powierzchni terenu lub jaskini krasowej. Charakteryzuje się znacznymi wahaniami wydajności.

Źródło Czarownicy w Estonii

Wśród źródeł krasowych wyróżnia się: wywierzyska i wypływy krasowe.

Zobacz teżEdytuj