Źródło mineralne

Źródło, w którym występują sole mineralne

Źródło mineralne - źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę mineralną, tj. zawierającą ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego.

Źródło mineralne w Długopolu-Zdroju