Źródło prądu – instalacja albo przedmiot, który zasila urządzenie elektryczne energią elektryczną. Rozróżnia się źródła prądu przemiennego (AC – alternating current) i prądu stałego (DC – direct current).

Źródłem prądu sieciowego, dostarczającym energię produkowaną przez jednostki wytwórcze, jest elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna, wraz z przyłączonymi w razie potrzeby do niej zasilaczami, pełniącymi często rolę przetworników prądu sieciowego.

Lokalne (niezależne) źródło prądu może wytwarzać energię elektryczną kosztem innych form energii, np.:

W elektrotechnice nazwą źródło prądu określane jest czasem źródło prądowe[1].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Stanisław Bolkowski: Elektrotechnika. Wyd. III. Warszawa: WSiP, 2005, s. 68. ISBN 978-83-02-09397-5.