Żółtaczka (medycyna)

Żółtaczka (łac. icterus) – objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu. Prawidłowy poziom bilirubiny (całkowitej) w surowicy krwi człowieka wynosi 0,3–1,0 mg/dl lub 5,1–17,0 μmol/l[1].

Żółtaczka
Ilustracja
Żółtaczka: charakterystyczne zabarwienie skóry i twardówki
Klasyfikacje
DiseasesDB

7038

MedlinePlus

003243

MeSH

D007565

Etiologia i podział

edytuj
 • żółtaczka hemolityczna – spowodowana przyczynami przedwątrobowymi, jako skutek zwiększonej produkcji bilirubiny przez wątrobę wynikającej z masywnego rozpadu krwinek czerwonych lub wchłaniania się rozległego krwiaka śródtkankowego
 • żółtaczka miąższowa – spowodowana przyczynami wewnątrzwątrobowymi jako wynik upośledzenia wnikania bilirubiny do wątroby i sprzęgania jej z glukuronianem lub jej wydzielania do żółci (uszkodzenie toksyczne wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby)
W obrębie żółtaczek miąższowych możemy wyróżnić choroby spowodowane wrodzonymi defektami enzymatycznymi przemiany bilirubiny (np. zespół Criglera-Najjara, zespół Gilberta, zespół Dubina-Johnsona)
 • żółtaczka mechaniczna zwana inaczej zaporową, zastoinową – spowodowana przyczynami pozawątrobowymi jako wynik zwężenia lub zamknięcia dróg żółciowych (kamica, nowotwory), co uniemożliwia prawidłowy spływ żółci do dwunastnicy.

Do głównych składowych objawu należą: żółte zabarwienie twardówki oka, skóry (widoczne u ludzi rasy białej), błon śluzowych, ciemne zabarwienie moczu, w niektórych przypadkach świąd skóry oraz odbarwienie stolca.

Żółtaczki dzieli się również ze względu na stopień nasilenia:

 • subicterus – bilirubina < 43 μmol/l
 • icterus – bilirubina < 171 μmol/l (10 mg%)
 • żółtaczka o dużym nasileniu – bilirubina > 171 μmol/l

Przemiana bilirubiny

edytuj

Bilirubina występuje w dwóch formach: wolnej oraz w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym. Sprzęganie bilirubiny zachodzi w hepatocytach.

Bilirubina wolna (zwana inaczej pośrednią) we krwi łączy się z albuminami. W tej postaci nie może ona przeniknąć przez błonę podstawną kłębuszków nerkowych i przedostać się do moczu, jest nierozpuszczalna w wodzie. Może za to przenikać przez barierę krew-mózg i w dużych stężeniach działać neurotoksycznie.

Bilirubina połączona z kwasem glukuronowym jako glukuronid bilirubiny (tzw. bilirubina bezpośrednia, sprzężona, związana) nie łączy się z białkami krwi, dzięki czemu z łatwością przedostaje się przez błonę filtracyjną nefronu, do moczu, jest rozpuszczalna w wodzie. Wydzielana przez wątrobę do żółci bilirubina przedostaje się do światła jelita, gdzie na skutek działania bakterii ulega utlenieniu do sterkobilinogenu. Sterkobilinogen wchłaniany jest częściowo w dalszej części przewodu pokarmowego z powrotem do krwi, skąd wychwytują go na nowo hepatocyty (tzw. krążenie jelitowo-wątrobowe bilirubiny). Kiedy wątroba nie jest w stanie przetworzyć całego dostarczanego sterkobilinogenu, na skutek uszkodzenia hepatocytów lub zbyt dużego napływu substratu, jego część przedostaje się do moczu (i jest nazywany urobilinogenem).

Różnicowanie żółtaczek

edytuj
Żółtaczka przedwątrobowa
(hemolityczna)
Żółtaczka wątrobowa
(miąższowa)
Żółtaczka pozawątrobowa
(zastoinowa, mechaniczna)
Bilirubina pośrednia podwyższona w normie
(rzadziej podwyższona)
w normie
Bilirubina bezpośrednia w normie podwyższona podwyższona
Bilirubina bezpośrednia w moczu w normie podwyższona
(ciemny mocz)
podwyższona
(ciemny mocz)
Urobilinogen w moczu podwyższony podwyższony zmniejszony lub brak
Barwa stolca ciemna jasna lub ciemna jasna
Sterkobilinogen w kale podwyższony obniżony znacznie obniżony
Wynik prób wątrobowych AspAT i AlAT ujemny "silnie" dodatni dodatni
Fosfataza alkaliczna, GGTP w normie podwyższone znacznie podwyższone
LDH < 1,3 > 1,64
Haptoglobina obniżona w normie w normie
Świąd skóry nie możliwy tak

Żółtaczka hemolityczna

edytuj

Żółtaczka miąższowa

edytuj
 • diagnostyka:
  • próby wątrobowe wykazują podwyższoną aktywność AlAT i AspAT
  • wzrost stężenia urobilinogenu w moczu
 • klinicznie:
  • niekiedy poprzedzona występowaniem objawów grypopodobnych
  • ciemny mocz
  • jasny lub ciemny kał[potrzebny przypis]
  • bóle mięśni

Żółtaczka mechaniczna

edytuj
 • diagnostyka:
  • podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy
  • początkowo próby wątrobowe – AlAT i AspAT nie wykazują zmian
  • podwyższone stężenie bilirubiny bezpośredniej we krwi
 • klinicznie:
  • ciemne zabarwienie moczu[potrzebny przypis]
  • odbarwienie kału – żółć nie przedostaje się do światła jelita
  • kiedy powstała jako powikłanie kamicy żółciowej – poprzedza ją napad kolki, stężenie bilirubiny w surowicy nie przekracza zwykle 10 mg%, żółtaczka zwykle samoistnie ustępuje po kilku dniach
  • spowodowana guzem nowotworowym zamykającym drogi żółciowe – narasta powoli i stale, stężenie bilirubiny w surowicy często znacznie podwyższone, co powoduje świąd skóry (widoczne liczne przeczosy), bezbólowa, objaw Courvoisiera

Żółtaczka jąder podkorowych (kernicterus)

edytuj

Objawy uszkodzenia komórek układu pozapiramidowego w przebiegu ciężkiej żółtaczki noworodków (zwykle będącej następstwem konfliktu serologicznego) spowodowanego niedojrzałością bariery krew-mózg w obrębie naczyń krwionośnych jąder podkorowych mózgowia.

Fizjologiczna żółtaczka noworodków

edytuj

Przejściowy stan hiperbilirubinemii niesprzężonej pojawiający się w pierwszym tygodniu życia, który zanika ok. 10. dnia życia. Jest wynikiem nadmiernej hemolizy (w wyniku rozpadu krwinek zawierających hemoglobinę płodową) i niedojrzałości wątroby do wychwytu, sprzęgania i wydzielania bilirubiny. Przedłużająca się żółtaczka w okresie noworodkowym jest nazywana "ciężką żółtaczką noworodków" (łac. icterus neonatorum gravis) i sugeruje podłoże patologiczne wystąpienia tego objawu.

Badania diagnostyczne

edytuj

W celu ustalenia rozpoznania wykonuje się różnorodne badania laboratoryjne oraz obrazowe. Kanonem diagnostyki jest wykonanie USG oraz oznaczenie aktywności AlAT i AspAT oraz stężenia bilirubiny całkowitej oraz jej frakcji (sprzężonej i wolnej), albumin, czasu protrombinowego, stężenia żelaza w surowicy.

Wskaźniki uszkodzenia hepatocytów

edytuj
 • aktywność AlAT
 • aktywność AspAT
 • stężenie żelaza w surowicy
 • aktywność γ-GT (gamma-glutamylotransferazy)

Wskaźniki cholestazy

edytuj

Wskaźniki prawidłowej funkcji syntetycznej i odtruwającej

edytuj

Klasyfikacja ICD10

edytuj
kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: P57 Żółtaczka jąder podkorowych
ICD-10: P57.0 Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją
ICD-10: P57.8 Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
ICD-10: P57.9 Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie
ICD-10: P58 Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
ICD-10: P58.0 Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi
ICD-10: P58.1 Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem
ICD-10: P58.2 Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem
ICD-10: P58.3 Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi
ICD-10: P58.4 Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi
ICD-10: P58.5 Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki
ICD-10: P58.8 Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą
ICD-10: P58.9 Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nie określoną
ICD-10: P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
ICD-10: P59.0 Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
ICD-10: P59.1 Zespół zagęszczonej żółci
ICD-10: P59.2 Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nie określonym uszkodzeniem komórek wątroby
ICD-10: P59.3 Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki
ICD-10: P59.8 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami
ICD-10: P59.9 Żółtaczka noworodków, nie określona
ICD-10: R17 Żółtaczka, nie określona

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Debby Golonka: Digestive Disorders Health Center: Bilirubin. WebMD. s. 3. [dostęp 2010-01-14]. (ang.).