Żakinada bolońska (1888)

Żakinada bolońska (1888) – święto studentów towarzyszące obchodom osiemsetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Bolońskiego. Obchody te rozpoczęły się 12 czerwca 1888 roku.

Beczka z piemonckim winem, prezent od studentów z Turynu dla studentów z Bolonii, 1888

W roku 1888 z inicjatywy Giosuè Carducciego, poety i przyszłego noblisty, zorganizowano w Bolonii cykl zabaw i uroczystości, które miały upamiętnić założenie najstarszej uczelni zachodniej Europy[1]. Obchody osiemsetnej rocznicy powstania bolońskiego uniwersytetu, gdzie Carducci wykładał historię literatury włoskiej, nazwano oficjalnie Krajowym i Międzynarodowym Zjazdem Studentów Uniwersyteckich (Congresso Nazionale ed Internazionale degli Studenti Universitari). Kulminacyjnym punktem uroczystości było wygłoszenie przez Carducciego oracji Lo studio di Bologna (Nauka w Bolonii) owacyjnie przyjętej przez zebranych, wśród których znaleźli się król Humbert I, królowa Małgorzata oraz setki naukowców i delegatów z całego świata[2]. Benedetto Croce nazwał to przemówienie „pełną rozmachu i niezwykle harmonijną odą barbarzyńską”[3].

Zabawy uliczne w czasie żakinady bolońskiej, orszaki profesorów i studentów w strojach uniwersyteckich, występy komediantów, przedstawienia muzyczne, maskarady nawiązujące do bachanaliów i okresu średniowiecza oraz pokazy fajerwerków były szeroko opisywane przez prasę europejską[4][5].

Przypisy edytuj

  1. Marco Albera, Manlio Collino, Aldo Alessandro Mola, Saecularia sexta album. Studenti dell'università a Torino. Sei secoli di storia, Elede Editrice Srl, Turin 2005, s. 89.
  2. Girolamo Arnaldi, Rileggendo il discorso del Carducci, [w:] Saecularia Nona, Università di Bologna 1987, s. 32-35.
  3. L'esposizione illustrata delle Province dell'Emilia in Bologna, Tip. Succ. Monti, Bologna 1888, s. 180-181.
  4. Gaston Boissier, Le Huitième Centenaire de l’Université de Bologne, „Revue des Deux Mondes”, t. 88, 1888, s. 609-630.
  5. La délégation des étudiants. Retour de Bologne, „Le Petit Journal”, 27 czerwca 1888, s. 2.