Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego pana Jana Kochanowskiego

Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego i znacznie uczonego męża, nieboszczyka pana Jana Kochanowskiego, wojskiego sandomierskiego, i Polaka zacnego, ślachcica dzielnego, który z niemałym smutkiem wszech Polaków postąpił w Lublinie R. P. 1584, d. 16, m. sierpnia pod konwokacją – zbiór wierszy Sebastiana Fabiana Klonowica wydany w 1585, poświęcony Janowi Kochanowskiemu.

Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego i znacznie uczonego męża, nieboszczyka pana Jana Kochanowskiego, wojskiego sandomierskiego, i Polaka zacnego, ślachcica dzielnego, który z niemałym smutkiem wszech Polaków postąpił w Lublinie R. P. 1584, d. 16, m. sierpnia pod konwokacją
Autor

Sebastian Fabian Klonowic

Typ utworu

zbiór wierszy

Wydanie oryginalne
Język

polski

Data wydania

1585

Epitafium Jana Kochanowskiego w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, wykonane ok. 1610 roku

Żale są pożegnaniem zmarłego w 1584 Jana Kochanowskiego, który przestawiony jest w utworze jako najwybitniejszy poeta swoich czasów, a poprzez niego także pożegnaniem całej epoki.

Pod względem gatunkowym Żalepoematem epicedialnym (cyklicznym), składającym się z 13 żali. Wzorowane są one na Epitafium Biona – utworze z II-I w. p.n.e., nieznanego autorstwa, z którego zaczerpnięta została kompozycja kolejnych wezwań kierowanych do bóstw, osób, miast, rzek, kwiatów, zwierząt, aby opłakiwały zmarłego.

Poeta zastosował w cyklu różne formy wersyfikacyjne, w tym siedmiozgłoskowiec, ośmiozgłoskowiec, trzynastozgłoskowiec, czternastozgłoskowiec i strofę saficką. Urozmaica rytm stosując inwersję i przerzutnię[1].

Niech się Sarmatom zacnym nad ciemieniem
Nowym gwiazdeczka zapali promieniem.
Niechaj przezwisko wieczne nosi cnego
Kochanowskiego.
Sebastian Fabian Klonowic, Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego pana Jana Kochanowskiego

Przypisy

edytuj
  1. Lucylla Pszczołowska: Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997, s. 82. ISBN 83-85220-79-8.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj