Żarek (województwo dolnośląskie)

Żarek (niem. Bremberg) – wieś w Polsce istniejąca do lat 70. XX wieku na terenie dzisiejszej gminy Męcinka w powiecie jaworskim. Została, podobnie jak Brachów, wysiedlona i zlikwidowana ze względu na budowę zbiornika retencyjnego Słup.