Żebro naciekowe

(Przekierowano z Żebra naciekowe)

Żebro naciekowe – rodzaj nacieku jaskiniowego zaliczany do grupy nacieków miękkich[1]. Jest to powstały w wyniku procesów krasowych podłużny grzbiet o obłych lub kanciastych kształtach, oddzielający sąsiednie żłobki krasowe. Licznie występujące obok siebie równoległe żebra i żłobki krasowe tworzą strukturę podobną do blachy falistej[2].

Nawisy i żebra naciekowe

Żebra naciekowe powstają w jaskiniach w wyniku krystalizacji soli zawartych w wodzie (głównie węglanu wapnia). Podobną formą do żeber naciekowych są występujące na powierzchni skał żebra krasowe. Powstają one jednak w wyniku zupełnie innych procesów – w wyniku działania wód opadowych[2]. Obydwie struktury obejmowane są czasami wspólną nazwą – żebro krasowe, dobrze jednak dla ich rozróżnienia używać nazwy żebra naciekowe dla struktur powstających w jaskiniach .

PrzypisyEdytuj

  1. Nacieki. W: Zakopiański Portal Internetowy [on-line]. [dostęp 2020-01-05].
  2. a b W. Jaroszewski, L. Marks Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, 1985