Żerca, żyrzec, żyrzko, zwany także ofiarnik – nazwa kapłana w religii słowiańskiej, pozostająca w bliskim związku ze słowem żertwa (ofiara)[1], od prasłowiańskiego *žьrti (“poświęcać”) + *-ьcь, z praindoeuropejskiego *gʷerH- ("chwalić"), *glr- („śpiew pochwalny”)[2], ze wspólnym źródłosłowem z litewskim girti (chwalić), z łacińskim gratis[3] .

Żerca
Rosyjscy żercy podczas obrzędów
„Kapłan ognia Świętoń” - rysunek, Jan Matejko 1870 rok.

Najpełniejsze informacje o słowiańskich kapłanach zachowały się z obszaru Połabia. Żercy zajmowali się składaniem ofiar i wyznaczaniem terminów świąt, a także rzucaniem losów, wróżeniem i kojarzeniem małżeństw (Swaćba). Stanowili elitę we wczesnosłowiańskim społeczeństwie i odgrywali dużą rolę polityczną, niejednokrotnie współrządząc wraz z księciem. Zgodnie z przekazami kronikarskimi nosili długie szaty i nie obcinali włosów. W okresie chrystianizacji stanowili główne ognisko oporu przeciwko nowej religii[4].

Obok żerców u Słowian występują także wołchwowie, pełniący funkcje szamańskie i historycznie nieodgrywający dużej roli w systemie władzy.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Aleksander Gieysztor: Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, s. 210. ISBN 83-235-0234-X.
  2. Stanisław Urbańczyk: Szkice z dziejów języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 316.
  3. Стр. 207. vasmer.narod.ru. [dostęp 2015-10-21].
  4. Andrzej Szyjewski: Religia Słowian. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004, s. 153. ISBN 83-7318-205-5.

BibliografiaEdytuj