Żołd

wynagrodzenie żołnierza podczas służby wojskowej

Żołdwynagrodzenie, jakie dostaje żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, dawniej również członek wojska najemnego. Pierwszy żołd w Polsce ustanowił w 1388 roku w Piotrkowie Władysław II Jagiełło: wynosił 3 grzywny od kopii.

Pierwszy żołd powstania warszawskiego
(zobacz również: odwrotna strona).

Zygmunt August i Stefan Batory utworzyli oddziały kozackie dla obrony granicy Polski w zamian za żołd i wolność osobistą. Była to jedna z przyczyn powstania Chmielnickiego.

Żołd w legionach rzymskich nazywany był stipendium.