Żużel wielkopiecowy

Żużel wielkopiecowy - produkt uboczny (odpad) powstający przy wytapianiu rudy żelaza w wielkim piecu.

Wyrzut płynnej surówki i żużla z wielkiego pieca

Wykorzystanie żużla wielkopiecowego: