Żyła biodrowa wewnętrzna

Żyła biodrowa wewnętrzna (łac. vena iliaca interna) – gruby i krótki pień żylny, który powstaje z połączenia żył odprowadzających krew ze ściany miednicy oraz narządów w niej zawartych (żyły te noszą nazwę odpowiadających im tętnic lub też dookoła narządów miednicy wytwarzają obfite sploty) łączy się z żyłą biodrową zewnętrzną i wytwarza żyłę biodrową wspólną.

Żyła biodrowa wewnętrzna
Internal iliac vein (hypogastric vein)
Vena iliaca interna
Ilustracja
Żyła biodrowa wewnętrzna i jej dopływy

PrzebiegEdytuj

Początek żyły biodrowej wewnętrznej znajduje się w górnej części wcięcia kulszowego większego, po czym wstępuje ku górze, przylegając do części bocznej kości krzyżowej. Po dojściu do stawu krzyżowo biodrowego łączy się z żyłą biodrową zewnętrzną i wytwarza żyłę biodrową wspólną.

DopływyEdytuj

Gałęzie ścienne

 1. Żyła biodrowo-lędźwiowa (vena iliolumbalis).
 2. Żyły krzyżowe boczne (venae sacrales laterales).
 3. Żyły pośladkowe górne (venae gluteae superiores).
 4. Żyły pośladkowe dolne (venae gluteae inferiores).
 5. Żyły zasłonowe (venae obturatoriae).

Gałęzie trzewne

 1. Żyła sromowa wewnętrzna (vena pudenda interna).
 2. Splot żylny odbytniczy (plexus venosus rectalis).
 3. Splot żylny pęcherzowy (plexus venosus vesicalis).
 4. Splot żylny sterczowy (plexus venosus prostaticus).
 5. Żyła maciczna (vena uterina).
 6. Splot żylny pochwowy (plexus venosus vaginalis).

OdmianyEdytuj

 • żyła udowa wewnętrzna może być podwójna jednostronnie lub dwustronnie (w tych przypadkach obie żyły udowe leżą po dwóch stronach tętnicy)
 • podwójna żyła udowa może łączyć się krótkimi zespoleniami tworząc formę splotowatą

BibliografiaEdytuj

 • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia Człowieka. T. III. Warszawa: PZWL, 1993, s. 422. ISBN 83-200-1628-2.
 • Wiesław Łasiński: Anatomia Topograficzna i Stosowana. T. 2. Warszawa: PZWL, 1991, s. 18. ISBN 83-200-0798-4.
 • Sobotta Atlas Anatomii człowieka. Friedrich Paulsen (red.); Jens Waschke (red.); Witold Woźniak (red. IV wyd. pol.); Kazimierz S. Jędrzejewski (red. IV wyd. pol.). T. 2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 193 233-234. ISBN 978-83-7609-709-1.