Żyła nerkowa

Żyła nerkowa (łac. vena renalis) – parzyste naczynie w jamie brzusznej. Żyły nerkowe rozpoczynają się we wnękach nerek i uchodzą do żyły głównej dolnej. Żyła nerkowa lewa jest dłuższa i uchodzi do niej żyła gonadowa (jądrowa lub jajnikowa) i żyła nadnerczowa. Żyła nerkowa prawa nie ma tych odgałęzień. Żyły nerkowe zalicza się do odgałęzień trzewnych.

Żyła nerkowa
Renal vein
Vena renalis
Ilustracja
schemat przedstawiający wzajemne relacje nerek i naczyń nerkowych