Żyły głębokie kończyny dolnej

Żyły głębokie (podpowięziowe) kończyny dolnej – naczynia żylne tworzące sieć, położoną pod powięziami podudzia i uda, pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi. Żyły głębokie poniżej żyły podkolanowej występują w liczbie 2 lub 3, towarzyszą jednoimiennym tętnicom i objęte są wspólną pochewką naczyniową. Układ żył głębokich spełnia ważną rolę ponieważ niemal 90% krwi odpływa drogą układu głębokiego. Ważną rolę we wspomaganiu tego procesu ma uciskanie naczyń przez kurczące się mięśnie (tzn. pompa mięśniowa) oraz ruchy w stawach obwodowych, głównie w stawie skokowym (tzn. pompa stawowa).

Żyła podkolanowa

Żyły głębokie kończyny dolnej są wyposażone w liczne zastawki.

Części składowe układu żył głębokich kończyn dolnychEdytuj

Najbardziej dystalną częścią układu są 2 żyły grzbietowe stopy (vv. dorsales pedis), 2 żyły podeszwowe boczne(vv. plantares laterales), a także 2 żyły podeszwowe przyśrodkowe (vv. plantares mediales), które łączą się w podeszwowy łuk żylny. W obrębie stopy występują również 2 żyły podeszwowe śródstopia (vv. metatarsales plantares).

Żyły stopy tworzą żyły goleni, który jest dystalnym odcinkiem układu żył głębokich kończyn dolnych.

 • żyły piszczelowe przednie (vv. tibiales anteriores)
 • żyły piszczelowe tylne (vv. tibiales posteriores)
 • żyły strzałkowe (vv. fibulares)
 • żyły mięśnia płaszczkowatego
 • żyły mięśni brzuchatych
 • żyły głowy przyśrodkowej
 • żyła międzybrzuścowa

Żyły piszczelowe przednie są przedłużeniem żył grzbietowych stopy. Żyły piszczelowe przednie, żyły piszczelowe tylne i żyły strzałkowe łącząc się przez trifurkację tworzą żyłę podkolanową, która w kanale Huntera przechodzi w żyłę udową. Następnie żyła udowa po połączeniu z żyłą głęboką uda przechodzi w żyłę udową wspólną. Na wysokości więzadła pachwinowego przechodzi ona w żyłę biodrową zewnętrzną.

Proksymalny odcinek układu żył głębokich kończyn dolnych:

 • żyła podkolanowa (vena poplitea)
 • żyła udowa (vena femoralis)
 • żyła głęboka uda (vena femoralis profunda)
 • żyła udowa wspólna
 • żyła biodrowa zewnętrzna (vena illiaca interna)

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Susan Standring: Gray's Anatomy. Elsevier, 2005, s. 845,885,931. ISBN 0-443-07168-3.
 • Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. PZWL 1993; t. III: str. 404-415.