Żyły głębokie kończyny górnej

Żyły głębokie (a. podpowięziowe) kończyny górnej – naczynia żylne tworzące sieć, położoną pod powięziami ramienia i przedramienia, pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi. Towarzyszą tętnicom, najczęściej jako dwie oddzielne żyły (z wyjątkiem ż. pachowej i podobojczykowej), kierujące się wzdłuż przeciwległych ścian tętnicy i łączące się między sobą. Topograficznie powielają ściśle schemat przebiegu jednoimiennych tętnic. Są wyposażone w zastawki, w liczbie 8-15 u żył promieniowych i łokciowych, 6-12 dla żył ramiennych; w wypadku żyły pachowej i podobojczykowej – po kilka przy większych dopływach. Wytwarzają liczne zespolenia z żyłami powierzchownymi; krew może swobodnie przemieszczać się między obydwoma układami.

Układ żylny jamy pachowej

Elementy składowe sieciEdytuj

 
Żyły głębokie ramienia i przedramienia
 • Żyły palców[1]
  • żż. dłoniowe palców (vv. digitales palmares)
  • żż. grzbietowe palców (vv. digitales dorsales)
 • Żyły głębokie ręki
  • żyły strony dłoniowej ręki[2]
   • żż. dłoniowe śródręcza (vv. metacarpales palmares)
   • łuk żylny dłoniowy głęboki (arcus venosus palmaris profundus)
   • łuk żylny dłoniowy powierzchowny (arcus venosus palmaris superficialis)
  • żyły strony grzbietowej ręki
   • żż. grzbietowe śródręcza (vv. metacarpales dorsales)
 • Żyły głębokie przedramienia i ramienia
  • żyły promieniowe (vv. radiales)
  • żyły łokciowe (vv. ulnares)
  • żyły międzykostne: przednia, tylna (vv. interosseae: anterior, posterior)
  • żyły wsteczne: promieniowa, łokciowa (vv. recurrentes: radialis, ulnaris)
  • żyły ramienne (vv. brachiales)
  • żyły głębokie ramienia (vv. profundae brachii)
 • Żyła pachowa (v. axillaris)
  • dopływy z obszaru klatki piersiowej: żż. piersiowo-nabrzuszne, piersiowe boczne
  • dopływy z obszaru obręczy barkowej: żż. podłopatkowa, okalająca łopatkę, piersiowo-grzbietowa, okalająca ramię tylna i przednia, piersiowo-barkowa
 • Żyła podobojczykowa[3] (v. subclavia)
  • dopływy z obszaru klatki piersiowej: żż. piersiowe
  • dopływy z obszaru obręczy barkowej: żż. łopatkowa grzbietowa

Uwagi kliniczneEdytuj

 • Podczas wzmożonego wysiłku pracujące mięśnie uciskają żyły głębokie, utrudniając odpływ krwi tą drogą. W takich wypadkach przeważający strumień krwi kieruje się żyłami powierzchownymi, które wyraźnie nabrzmiewają. Z tego powodu wykonanie wkłucia ułatwia (przy naprzemiennym zaciskaniu i otwieraniu pięści – zwiększony napływ krwi tętniczej) założenie opaski uciskowej, która ogranicza odpływ tą drogą.
 • Niedomykalność zastawek żylnych może powodować zastój krwi, patologiczne rozszerzenie naczyń, pękanie ich ścian i lokalne owrzodzenia – typowe objawy żylaków.

PrzypisyEdytuj

 1. Ze względu na brak powięzi dla poszczególnych palców nie ma kryterium pozwalającego jednoznacznie przypisać poniższe naczynia do sieci powierzchownej lub głębokiej.
 2. Układ żył głębokich dłoni połączony jest żż. przeszywającymi (vv. perforantes) z głębokimi i powierzchownymi żyłami grzbietu ręki.
 3. Pod względem topograficznym ż. podobojczykowa nie należy do obszaru kończyny górnej; jest rozważana łącznie ze względów praktycznych – stanowi wyraźną kontynuację ż. pachowej

BibliografiaEdytuj

 • Susan Standring: Gray's Anatomy. Elsevier, 2005, s. 845,885,931. ISBN 0-443-07168-3.
 • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia Człowieka. Warszawa: PZWL, 1993, s. 382-386. ISBN 83-200-1628-2.
 • Heinz Feneis: Ilustrowana anatomia człowieka. Mianownictwo międzynarodowe. Warszawa: PZWL, 2003, s. 244-245. ISBN 83-200-2744-6.