Otwórz menu główne

Życie Jezusa (książka)

Życie Jezusa (ang. The Desire of Ages – dosł. Pragnienie Wieków) – jedna z najpopularniejszych, obok Drogi do Chrystusa i Wielkiego boju, książek autorstwa Ellen G. White. Pozycja omawia w oparciu o nowotestamentowe ewangelie życie i nauczanie Chrystusa. Biografia Jezusa uzupełniona została myślami teologicznymi zaczerpniętymi z jego nauczania utrwalonego w ewangeliach. W Życiu Jezusa przedstawiono liczne opisy chrześcijańskiej służby i szlachetności. Pozycja uwydatnia ponadto godność istoty ludzkiej i prawo do wolności osobistej każdego człowieka. Książka jest częścią pięciotomowej serii pt. Konflikt wieków.

Życie Jezusa
The Desire of Ages
Ilustracja
Jedno z angielskich wydań
Autor Ellen G. White
Tematyka Biografia Jezusa Chrystusa
Typ utworu Literatura chrześcijańska
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Stany Zjednoczone
Język angielski
Data wydania 1898
Wydawca Pacific Press Publishing Association
Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego 1960
Wydawca Wydawnictwo „Znaki Czasu”

Historia powstaniaEdytuj

 
Oryginalny maszynopis Życia Jezusa (strony 80-81)

Życie Jezusa ukazało się po raz pierwszy w języku angielskim w 1898 r. Pozycja ta została opracowana przez Ellen G. White w oparciu o poprzednie jej książki dotyczące tematyki życia Jezusa Chrystusa. Pierwowzorami książki, które ulegały stopniowemu rozszerzaniu, były:

 • Wielki Bój pomiędzy Chrystusem i Jego aniołami a szatanem i jego aniołami z 1858 r. – rozdziały 4-11 (obecnie książka ukazuje się pod zmienionym tytułem: Wczesne pisma, lub Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha).
 • Wielki Bój pomiędzy Chrystusem a szatanem: Życie, nauczanie i cuda Pana naszego Jezusa Chrystusa z 1877 r. (obejmująca biografię od narodzenia do wjazdu do Jerozolimy)
 • Wielki Bój pomiędzy Chrystusem a szatanem: Śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa z 1878 r. (obejmująca biografię od wjazdu do Jerozolimy do wniebowstąpienia)
 • Seria Odkupienie lub Życie Chrystusa z 1887 r. (wydane po polsku przez Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”).

Począwszy od wydania z 1888 r. Wielki bój jest tytułem książki obejmującej historię od zburzenia Jerozolimy do nastania Królestwa Bożego i nie odnosi się do publikacji dotyczących wcześniejszej historii planu zbawienia (w tym życia Chrystusa). Nazwa serii zmieniona została na Konflikt wieków, w skład którego weszła nowa, znacznie poszerzona biografia Jezusa z 1898 r. pt. The Desire of Ages (pol. Życie Jezusa).

TreśćEdytuj

 • „Bóg z nami”
 • „Naród wybrany”
 • Wypełnienie czasu
 • Do Ciebie Zbawicielu!
 • Ofiarowanie
 • „Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego”
 • Dzieciństwo
 • Wielkanocna wizyta
 • Dni walki
 • Głos wołającego na pustyni
 • Chrzest
 • Kuszenie
 • Zwycięstwo
 • „Znaleźliśmy Mesjasza”
 • Wesele w Kanie Galilejskiej
 • W Jego świątyni
 • Nikodem
 • „On musi wzrastać”
 • Przy studni Jakuba
 • „Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów”
 • Betezda i Sanhedryn
 • Uwięzienie i śmierć Jana
 • „Przybliżyło się Królestwo Boże”
 • „Czyż ten nie jest synem Józefa?”
 • Powołanie nad jeziorem
 • W Kafarnaum
 • „Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić”
 • Lewi – Mateusz
 • Sobota
 • „Powołał ich dwunastu”
 • Kazanie na Górze
 • Setnik
 • „Kto to bracia moi?”
 • Zaproszenie
 • „Umilknij! Ucisz się!”
 • Dotyk wiary
 • Pierwsi ewangeliści
 • Idźcie i odpocznijcie nieco
 • „Dajcie wy im pić”
 • Noc nad jeziorem
 • Kryzys w Galilei
 • Tradycja
 • Zniesienie barier
 • Prawdziwy znak
 • Zapowiedź krzyża
 • „I został przemieniony”
 • Usługiwanie
 • Kto jest największy?
 • Święto Namiotów
 • W pułapce
 • „Światłość żywota”
 • Boski pasterz
 • Ostatnia podróż z Galilei
 • Dobry Samarytanin
 • „Nie przychodzi dostrzegalnie”
 • Błogosławienie dzieci
 • „Jeszcze jednego ci brak”
 • „Łazarzu, wyjdź!”
 • Intrygi kapłanów
 • Prawo nowego królestwa
 • Zacheusz
 • Uczta w domu Szymona
 • „Oto Król twój przyjdzie”
 • Potępiony naród
 • Świątynia ponownie oczyszczona
 • Spór
 • Biada faryzeuszom!
 • Na zewnętrznym dziedzińcu
 • Na Górze Oliwnej
 • „Najmniejszy z braci moich”
 • Sługa sług
 • „Na pamiątkę moją”
 • „Niechaj się nie trwoży serce wasze”
 • Getsemane
 • Przed Annaszem i w pałacu Kaifasza
 • Judasz
 • Na sądzie u Piłata
 • Golgota
 • „Wykonało się!”
 • W grobowcu Józefa
 • „Wstał z martwych”
 • „Czemu płaczesz?”
 • Droga do Emaus
 • „Pokój wam”
 • Jeszcze raz nad Morzem Galilejskim
 • „Idźcie, nauczajcie wszystkie narody”
 • „Do Ojca mego i Ojca waszego”

Wydania w języku polskimEdytuj

 • Życie Jezusa, Warszawa 1960 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1983 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1984 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1985 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1988 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1989 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)
 • Życie Jezusa, Warszawa 1991 (Wydawnictwo „Znaki Czasu”)

Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” opublikował również rozdziały książki Życie Jezusa dotyczące pasji i zmartwychwstania Chrystusa w postaci oddzielnej broszury zatytułowanej Poselstwo z Kalwarii.

Ponadto na łamach Naszego Mocnego Fudamentu (czasopisma konserwatywnych adwentystów skupionych wokół organizacji Hope International) ukazało się nowe tłumaczenie kilkunastu rozdziałów książki dokonane przez Andreasa Matuszaka (1994–1997). Przywrócono dosłowny tytuł dzieła – Pragnienie Wieków.

Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny” opublikowało w języku polskim serię „Odkupienie” autorstwa Ellen G. White (2001), będącą jednym z pierwowzorów Życia Jezusa.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj