Żywność wysokiego ryzyka

Żywność wysokiego ryzyka - definiowana w systemie HACCP to żywność, która ze względu na swój skład ułatwia wzrost i rozwój potencjalnie niebezpieczniej mikroflory. Żywność ta nie jest poddawana dalszej obróbce termicznej i przetwarzaniu. Do takiej żywności można zaliczyć: potrawy na bazie jaj, mleko i przetwory mleczne, skorupiaki surowe i ugotowane, surowe mięso itd.