Θ-defensyny

θ-defensyny (minidefensyny) - białka kationowe zaliczane do peptydów antydrobnoustrojowych wyizolowane z granulocytów obojętnochłonnych małp Rhesus (Macaca mulatta) (w ponad 90% o różnokształtnych jądrach – PMN) przy pomocy chromatografii cieczowej (HPLC). Należą do niej: rTD-1, -2 i -3 (rhesus theta defensin). θ-defensyny zbudowane z 18 aminokwasów posiadają kolistą strukturę cząsteczkową, zawierają sześć cystein i trzy międzycząsteczkowe mostki dwusiarczkowe. rTD-1 wykazują największe działanie antybakteryjne z wszystkich wyizolowanych defensyn [1].

Wykorzystując ludzki pseudogen szpikowy zsyntetyzowano retrocyklinę – minidefensynę znacząco hamującą tworzenie prowirusowego DNA HIV oraz wykazującą działanie antydrobnoustrojowe [2].

PrzypisyEdytuj

  1. YQ Tang, J Yuan, G Osapay, K Osapay i inni. A cyclic antimicrobial peptide produced in primate leukocytes by the ligation of two truncated - defensins. „Science”. 286, s. 498-502, 1999. 
  2. W Wang, AM Cole, T Hong, AJ Waring i inni. Retrocyclin, an antiretroviral theta-defensin, is a lectin. „J Immunol”. 170, s. 4708-4716, 2003.