Ҟ ҟ

Ҟ, ҟ – litera cyrylicy używana w alfabecie języka abchaskiego, reprezentująca spółgłoskę zwartą ejektywną języczkową (/qʼ/). 26 litera alfabetu położona pomiędzy dwuznakami Қь i Ҟь